DADBRO AB

David Wallenstam

Partner - Investeringar i onoterade bolag

Presskontakt Kontaktperson

  • dapsvid.wallgwenefstam@dadbro.urcoopegm
  • +46-(0)31-708 61 50

David Wallenstam ansvarar för DADBRO koncernens onoterade investeringar och innehav.