Skogssällskapet

Eva-Maria Nordström

Postdoktor - Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

Kontaktperson

  • eva-maria.nordstrom@slu.se
  • 090-786 82 58