Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fototillstånd inom sjukhuset

Presskontakt Kontaktperson

Inom sjukhuset råder generellt fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Verksamhetschefen på respektive enhet kan göra undantag från förbudet, genom att underteckna ett fototillstånd.

Vid fotografering eller inspelning i utrymmen av allmän karaktär som till exempel entréer är det Sahlgrenska Universitetssjukhusets kommunikationschef som ger fototillstånd.

För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, telefon: 031- 342 96 00 eller kommunikationschef Lisa Klang, telefon: 073-648 09 30. Du kan även mejla massmedia.su@vgregion.se