Baljväxtakademin

Fredrik Fogelberg

Agronomie doktor - Ordförande i Baljväxtakademin

Presskontakt Kontaktperson

  • Frocmgedrik.Fopxgelrlbersxg@fqjti.zdse
  • 070-219 61 60

Arbetar bland annat med svensk odling av allehanda trädgårdsbönor och sojabönor. Verksam vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) i Uppsala.