Svenska Smakupplevelser AB

Fredrik von Essen

VD, Svenska Smakupplevelser - Marknadchef

Presskontakt Kontaktperson

  • mmxjfredrik.smv.e@rfvkyqcfndefkubtlesvenskasyemaadkuppmxpghqlevelserruwi.swse
  • 0858899221
  • 0736889221

Svenska Smakupplevelser


Företagets erbjudande är enkelt: alla har rätt till en gastronomisk upplevelse i det egna hemmet. Svenska Smakupplevelser tillverkar, säljer och distribuerar smakupplevelser av hög kvalitet under varumärket Eriks Såser.