Svenska Astronomiska Sällskapet

Gabriella Stenberg Wieser

rymdfysiker - koordinator, Astronomins dag och natt 2014

Kontaktperson

  • gabrmnievzlla@irf.wtglse

Gabriella Stenberg Wieser, rymdfysiker vid Institutet för rymdfysik i Kiruna, är koordinator för Astronomins dag och natt 2014 och styrelseledamot i Svenska Astronomiska Sällskapet.