Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsekretess

Presskontakt Kontaktperson

Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet är av stort allmänintresse. Därför ska vi från sjukhuset, i den mån vi kan och får, tillmötesgå medias förfrågningar. En vanlig förfrågan gäller hälsotillstånd på personer som har varit med om olyckor.

Sjukhusets presstjänst kan vid förfrågningar gällande olycksfall lämna avidentifierade uppgifter om patientens kön, hälsotillstånd och ungefärliga ålder. Vi lämnar aldrig specifika uppgifter om patientens skador, planerade ingrepp eller behandlingar eller på vilket sjukhus patienten befinner sig på.

Hälsotillstånd på patienten ges utifrån följande termer:
- Lindrigt
- Allvarligt men inte livshotande
- Allvarligt

Vi kan även bekräfta om en patient är avliden, men det görs bara om anhöriga redan har blivit informerade.

Vi har även vissa undantag att förhålla oss till då vi inte kan lämna någon information om patienten. Det kan till exempel handla om att patienten har skyddad identitet, att patienten har bett oss att inte lämna några uppgifter till media eller att en annan myndighet har lagt sekretess.