Dipart Entreprenad AB

Jens Hoffmann

VD - VD samt ansvarig för den interna och externa marknadsföringen.

Presskontakt Kontaktperson

  • 08-7169050
  • 0707-322232

Jens Hoffmann har under lång tid engagerat sig i kampen mot den organiserade svarta arbetskraften inom byggbranschen. Han är också med i styrelsen för Stockholms Byggmästareförening samt Sveriges Byggindustriers region Öst.
Förutom branschfrågor driver Jens genom Dipart ett aktivt stödarbete för organisationen Convictus vars syfte är att vara en brygga för drogmissbrukare tillbaka in i samhället.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.