Svenska ESF-rådet

Karin Gellin

Regionchef Norra Mellansverige - Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län

Kontaktperson

  • kazuriufiwn.getullkvcvin@esfpmygcvsp.suzxmice
  • 026-54 26 70