Grontmij

Katrin Svensson

Landskapsarkitekt

Kontaktperson

  • Katrin.Svensson@grontmij.com
  • 010-480 16 92
  • 070-279 48 23

Katrin Svensson, landskapsarkitekt på Grontmij, är uppdragsledare för alla markarbeten på RPC, Rättspsykiatriskt centrum, i Trelleborg.