Svenska ESF-rådet

Lars-Erik Sjöblom

Regionchef Övre Norrland och Mellersta Norrland - Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län

Kontaktperson

  • lars-erik.sjoblom@esf.se
  • 0920-384 80 90