Baltic Quality AB

Leif Eriksson

VD - Bridge manager

Kontaktperson

  • xdiksdledfif.erifzksghson@jlbaksltsiicqualkrity.okvmgmzynnyjse
  • +46-70-7711917

Bridge managers ansvarar för att supporta svenska kunder på plats både i Sverige och Baltikum, säkerställa kvalité och tidsplanering likväl som att ansvara för kontinuitet och effektivitet över tid. Det inkluderar områden som exempelvis marknadspaketering, tjänsteutveckling, kunskapsöverföring, ”on-boarding”, dokumentation, löpande uppföljning samt identifiering och kvalificering av rätt kompetens