Folkpool

Emma Nygren Tibblin

Marknadsföringsansvarig

Presskontakt Kontaktperson

  • hfemlvmasc.ntzt@fosnlkafpotjzsolbf.syizne
  • 0855481000
  • 0855481055

Bistår gärna med information eller bildmaterial för våra olika produkter och produktgrupper. Hjälper även till med reportage, faktagranskande artiklar eller liknande.