Skogssällskapet

Mattias Berglund

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och skogsskötselchef på Skogssällskapet

Kontaktperson

  • mattias.berglund@skogssallskapet.se
  • 031-335 66 04