Sandvik AB

Per-Henrik Bergek

Informationschef - Information

Kontaktperson

  • per-henrik.bergek@sandvik.com
  • 026 26 10 46

Sandviks verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom materialteknik. Detta har gett oss en världsledande position inom tre huvudområden:

Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning samt ämnen och komponenter i hårdmetall och andra hårda material.
Maskiner och verktyg för bergavverkning.
Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller, motståndsmaterial samt processystem.