Kristdemokraterna i Västra Götaland

Per-Olof Hermansson

Distriktsordförande VG Södra - Politikområden, samverkan med övriga partier, relationer till media

Kontaktperson

  • rdpeapr-olgaofln.hermaljnsson@krkxfspaopisgskfcztdsvemgyokzmazferaterna.measqnse
  • 0709-919760
  • 0320-80305

Företagare och politiker.
Riksdagskandidat Västra Götaland södra (2:a)
Distriktsordförande i Västra Götaland södra
Ledamot av
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Vice ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden
Ombud i kristdemokraternas partifullmäktige och riksting