BAN! www.behandlaautism.nu

Sigrid Katzler

Ordförande

Kontaktperson

  • info@behandlaautism.nu

BAN! (Behandla Autism Nu) är en ideell organisation bildad av föräldrar till barn med Autism i Sverige som arbetar för att vidga synen på orsaker till autism och behandlingsmetoder för autism.