Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Raoul Dammert

Informationssekreterare - Information

Presskontakt Kontaktperson

  • info@sallsyntadiagnoser.se
  • 08-764 49 99
  • 070-59 33 654

Med en sällsynt diagnoser avses ett tillstånd eller en sjukdom som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för att personer som har sällsynta diagnoser skall få bättre levnadsvillkor, bland annat genom bättre vård och omsorg. Informationssekreterare Raoul Dammert ansvarar för förbundets hemsida, pressmeddelanden och övrigt informationsmaterial samt besvarar frågor om förbundets verksamhet.