LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Rosaline Marbinah

Vice ordförande

Kontaktperson

  • rosaline.marbinah@lsu.se

Rosalin är vice ordförande för LSU och kommer från Utrikespolitiska förbundet