Blvuhdt1lrb2lhljs8zn

​Så skapar ny mjukvarulösning en friare arbetsmarknad

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 11:05 CET

Det blir allt vanligare både i Sverige och internationellt att vara egenanställd och när fler företag arbetar med fria resurser i många olika projekt finns behov av att kunna projektleda, administrera och anställa kompetens på ett överskådligt och enkelt sätt. Nu lanserar Cool Company en mjukvarulösning som bildar en gemensam plattform för frilansare och företag.

Ls7lbdokmio9sbu6yjrm

​Cool Company utser Årets Frilansare 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:12 CET

Allt fler väljer att testa att genomföra uppdrag via egenanställning eller frilans. I takt med att arbetsmarknaden förändras kommer allt fler företag att anlita kompetens genom frilansare samtidigt som allt fler väljer att jobba som just frilansare istället för en fast anställning. Nu startar Cool Company en tävling där årets frilansare ska utses!

Nhbaz88x55nfymyphmaa

​Cool Company goes UK

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 13:35 CET

Det svenska egenanställningsföretaget lanserar nu sin tjänst i Storbritannien. I en allt mer internationaliserad arbetsmarknad som är under stark förändring vill Cool Company ta position som länken mellan företag och frilansare.

L1sgvxvkckmc52rdrecu

​Hallå där Ambra Pierrou, ny CMO för Cool Company

Blogginlägg   •   Dec 04, 2017 14:22 CET

L1sgvxvkckmc52rdrecu

​Cool Company anställer internationell marknadschef

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:00 CET

Ambra Pierrou kommer närmast från Storytel där hon tidigare varit marknadschef och nu senast ansvarig för bolagets närvaro i Beneluxländerna. Ambras uppdrag är att positionera Cool Company på en internationell marknad och samtidigt fortsätta tillväxten i Sverige.

Wllswnq9xjpk6phxyk6b

​Influencers driver kraftig tillväxt av egenanställningsbranschen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 13:00 CET

Egenanställningsföretaget Cool Company rapporterar ett kraftigt ökat antal egenanställda. Under tredje kvartalet växte medlemsbasen med 72 procent jämfört med samma period förra året. Den snabbast växande kategorin inom egenanställda är inom marknadsföring/försäljning där vi bland annat hittar influencers.

Dqwt9dnskqn3sqxs8tma
Itllzowt7k2tsqadbn5t

​Cool Company sköter löneutbetalningar till hundratals influencers i 29 länder med ett klick

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 13:16 CEST

Relatable jobbar med influencers, en glödhet bransch som växer så att det knakar. Istället för att representera ett mindre antal sociala profiler och koppla ihop dem med företag har Relatable valt att göra tvärt om. Relatable har scannat av hela Instagram och Youtube och byggt ett eget index över sociala profiler. Totalt har bolaget över 14 milj influencers och deras målgrupper i sitt system.

Media no image

Cool Company launches solution to simplify the hiring process of foreign experts

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 14:36 CEST

The need for IT skills is huge in Sweden. In five years, there will be a lack of 60,000 employees with IT-competence, according to the organisation Swedish IT & Telecom Industries. The workforce must come from other countries. Cool Company is now launching a solution to simplify and dramatically shorten the process of hiring consultants from outside the EU.

While the lack of IT skills is increasing in Sweden, foreign IT experts are being expelled, particularly because of the wrong policies and rigid immigration laws. This affects Sweden because the need for IT expertise in business intelligence, security, and system engineering is high. The competence Sweden needs must be recruited from other countries. The problem is that it is complicated and time-consuming to recruit IT skills from outside the EU.

New solution shortens processing to a month
To help companies with this, Cool Company is launching a new service that helps companies hire IT consultants from non-EU countries with a radically shorter process than normal.

“Our service is particularly adapted to consulting firms that do not have the expertise or patience to deal with the migration process. It is a complicated and time-consuming process in which many documents to the Swedish Migration Agency are wrong in the first round, which delays the process,” says Andreas Kullberg, CEO of Cool Company.

Cool Company takes responsibility as an employer and ensures the correct process
Cool Company is an approved employer by the Swedish Migration Agency, and takes responsibility as employer for employees. Cool Company's solution ensures that the migration process is handled correctly and all insurance and fees are managed properly. This ensures that employees are not as likely to be expelled, as has unfortunately been the case with many foreign IT consultants in Sweden.

With the help of Cool Company, Swedish companies can bring in experts from other countries in a timely and efficient manner. Companies don´t have to study the latest immigration rules, and can instead focus on their core business while being able to bring in the expertise they need.

“The IT sector is becoming increasingly globalized and Swedish companies have a huge market to find skills within. In China, for example, several million engineers are graduating every year,” says Andreas Kullberg.

Cool Company erbjuder egenanställning som gör det möjligt för privatpersoner att ta uppdrag utan att ha eget företag. Samtidigt kan företag få uppdrag utförda mot faktura utan att anställa. Cool Company har arbetsgivaransvaret. 

Verksamheten bidrar till en vit och sund ekonomi:

 • Vi hanterar skatter, avgifter och moms åt den egenanställde.
 • Vi står för arbetsskade- och grupplivförsäkring, samt erbjuder ansvarsförsäkring och tilläggsförsäkringar.
 • Våra system ger även användaren en enkel kontroll on-line över fakturor, lönespecifikationer, betalningsstatus, kund- och artikelregister mm. 

Cool Company är grundat av Jan Bergstrand som har mångårig erfarenhet från bemanningsbranschen.

Cool Company Skandinavien AB är ett svenskt bolag som erbjuder administrativa tjänster. Delägare i bolaget är Verdane Capital Funds (Verdane) vilka är Nordens största och mest framgångsrika ägare och förvaltare av secondary funds. Verdane förvaltar ett kapital på 10 miljarder kronor.

The need for IT skills is huge in Sweden. In five years, there will be a lack of 60,000 employees with IT-competence, according to the organisation Swedish IT & Telecom Industries. The workforce must come from other countries. Cool Company is now launching a solution to simplify and dramatically shorten the process of hiring consultants from outside the EU.

Läs vidare »
Media no image

​Cool Company lanserar lösning för att förenkla och förkorta anställningsprocessen av utländsk spetskompetens

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 09:00 CEST

Behovet av IT-kompetens är stort i Sverige. Om fem år kommer det att saknas 60 000 personer inom IT, enligt IT- och Telekomföretagen. Den arbetskraften måste komma från andra länder. Nu lanserar Cool Company en lösning för att förenkla och radikalt förkorta processen av att anlita konsulter från länder utanför EU.

Samtidigt som underskottet av IT-kompetens ökar i Sverige, utvisas utländsk kompetens, bland annat på grund av fel försäkringar och stelbenta migrationslagar. Detta drabbar Sverige som IT-nation och behovet av kompetens inom framförallt beslutsstöd, IT-säkerhet och systemtekniker är stort. Den kompetens Sverige behöver måste rekryteras från andra länder. Problemet är att det är komplicerat och tidskrävande att rekrytera IT-kompetens utanför EU-länder.

Kortar ner handläggning till en månad
För att hjälpa företag med detta, lanserar nu Cool Company en ny tjänst som hjälper företag att anlita IT-konsulter från icke-EU-länder med en radikalt kortare processtid jämfört med det normala.

– Vår tjänst är framförallt inriktad till de konsultbolag som varken har kompetensen eller tålamodet att hantera migrationsprocessen. Det är en komplicerad och tidskrävande process där många handlingar till Migrationsverket är fel i första omgången, vilket i sin tur försenar processen, säger Andreas Kullberg, vd på Cool Company.

Cool Company tar arbetsgivaransvar och garanterar att allt går rätt till
Cool Company är godkända hos Migrationsverket, och tar arbetsgivaransvaret för medarbetarna. Genom Cool Companys lösning säkerställs att migrationsprocessen går rätt till och att alla försäkringar och avgifter hanteras på rätt sätt så att medarbetarna inte riskerar att utvisas, som fallet varit med många IT-konsulter i Sverige.Med hjälp av Cool Company kan svenska bolag ta in kompetens från andra länder på ett snabbt och effektivt sätt. Företagen behöver inte sätta sig in i de senaste migrationsreglerna utan kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de kan ta in den kompetensen de behöver.

– IT-sektorn blir allt mer globaliserad och svenska företag har en enorm marknad att hitta kompetens på. Bara i Kina utexamineras flera miljoner civilingenjörer per år, säger Andreas Kullberg.

För mer information
Andreas Kullberg, CEO Cool Company: 073 507 78 77
Katarina Bergstedt, ansvarig för utlandstjänsten: 072 300 23 11 eller katarina.bergstedt@coolcompany.se

Se mer på http://www.mynewsdesk.com/se/coolcompany

Cool Company erbjuder egenanställning som gör det möjligt för privatpersoner att ta uppdrag utan att ha eget företag. Samtidigt kan företag få uppdrag utförda mot faktura utan att anställa. Cool Company har arbetsgivaransvaret. 

Verksamheten bidrar till en vit och sund ekonomi:

 • Vi hanterar skatter, avgifter och moms åt den egenanställde.
 • Vi står för arbetsskade- och grupplivförsäkring, samt erbjuder ansvarsförsäkring och tilläggsförsäkringar.
 • Våra system ger även användaren en enkel kontroll on-line över fakturor, lönespecifikationer, betalningsstatus, kund- och artikelregister mm. 

Cool Company är grundat av Jan Bergstrand som har mångårig erfarenhet från bemanningsbranschen.

Cool Company Skandinavien AB är ett svenskt bolag som erbjuder administrativa tjänster. Delägare i bolaget är Verdane Capital Funds (Verdane) vilka är Nordens största och mest framgångsrika ägare och förvaltare av secondary funds. Verdane förvaltar ett kapital på 10 miljarder kronor.

Behovet av IT-kompetens är stort i Sverige. Om fem år kommer det att saknas 60 000 personer inom IT, enligt IT- och Telekomföretagen. Den arbetskraften måste komma från andra länder. Nu lanserar Cool Company en lösning för att förenkla och radikalt förkorta processen av att anlita konsulter från länder utanför EU.

Läs vidare »
Eqtheqtsbyobyeagnxgi

​Cool Company förstärker ledningen inför internationalisering och breddat utbud

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 14:05 CEST

Cool Company nya vd Andreas Kullberg förstärker nu ledningen inför internationell expansion och en breddning av tjänsteutbudet. Nya i ledningen är Louise Becker som COO och Michael Sundquist som ny CSO.

Om Cool Company Skandinavien AB

Fakturera utan eget företag

Cool Company erbjuder egenanställning som gör det möjligt för privatpersoner att ta uppdrag utan att ha eget företag. Samtidigt kan företag få uppdrag utförda mot faktura utan att anställa. Cool Company har arbetsgivaransvaret.

Verksamheten bidrar till en vit och sund ekonomi:
– Vi hanterar skatter, avgifter och moms åt den egenanställde.
– Vi står för arbetsskade- och grupplivförsäkring, samt erbjuder ansvarsförsäkring och tilläggsförsäkringar.
– Våra system ger även användaren en enkel kontroll on-line över fakturor, lönespecifikationer, betalningsstatus, kund- och artikelregister mm.

Cool Companys webbtjänst hittar du på https://coolcompany.com

Cool Company är grundat av Jan Bergstrand som har mångårig erfarenhet från bemanningsbranschen:
”Egenanställning som tjänst är etablerad i många länder men relativt ny i Sverige. Vi startade 2010 och ser att efterfrågan ökar hela tiden. Vår tjänst underlättar både för alla de som vill ta uppdrag och för företagen. Fler kan arbeta och fler företag får arbete utfört helt enkelt – det bidrar vi gärna till.”

Cool Company Skandinavien AB, org.nr: 556432-8390, är ett svenskt bolag som erbjuder administrativa tjänster. Delägare i bolaget är Verdane Capital Funds (Verdane) vilka är Nordens största och mest framgångsrika ägare och förvaltare av secondary funds. Verdane förvaltar ett kapital på drygt 6 miljarder kronor.

Adress

 • Cool Company Skandinavien AB
 • Riddargatan 7A
 • 114 35 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida