Skip to main content

Avenyn väljer Cordovan Communication

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 11:00 CET

Avenyn står inför stora förändringar. Med start 2013 ska Göteborgs paradgata rustas upp och förnyas. Nu inleder också Avenyföreningen ett strategiskt samarbete med kommunikationsbyrån Cordovan Communication.

– Vi kommer att jobba nära Cordovan för att på bästa sätt kommunicera den nya Avenyn, säger Madeleine Wahlberg, centrumledare på Avenyföreningen.

Kungsportsavenyn ska byggas om för att bli en mer attraktiv och levande plats. En plats där alla Göteborgare trivs, och som man kan känna stolthet över. Bland annat kommer nya butiker att flytta in och lägenheter byggas.På så sätt blir Avenyn en utåtriktad paradgata med internationell dragningskraft. I augusti inleds projektet, som ska vara klart till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Men resultat ska synas redan om ett år.

– Avenyn har en kännedomsfaktor som är oerhört hög, men också ett varumärke som behöver vårdas. Kommunikationen ska väcka intresse, skapa kännedom och generera aktivitet och stolthet och lojalitet från göteborgarnas sida, säger Stefan Kavsjö, Business Director på Cordovan.

Avenyföreningen, som nu inleder samarbete med Cordovan, är en förening för alla företag, fastighetsägare i området. Avenyföreningens huvuduppgift är att utveckla en attraktiv och unik mötesplats med hög kvalitet i utbudet av kultur, restauranger, nöjen och shopping. I föreningen ingår över 200 medlemsföretag. Företagen är allt från butiker, restauranger, caféer och nattklubbar, till teatrar, muséer och skönhetssalonger.


Cordovan Communication är en integrerad byrå som skapar kanaloberoende reklam och kommunikation. Något som i praktiken innebär att byrån jobbar så väl med idéstark reklam och marknadskommunikation som ny interaktiv design samt sociala medier och PR.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt gestaltningsprogram för Avenyn och kringliggande gator. Tillsammans med White arkitekter har stadsbyggnadskontoret tagit fram tre olika idéer på hur Avenyn kan se ut i framtiden. Våren 2013 presenteras det nya programmet och förutom stadsbyggnadskontoret är trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och Trygg, vacker stad involverade i arbetet.


För mer information, kontakta:
Stefan Kavsjö
Business Director, Cordovan Communication
Tel: 0708-798283
E-post: stefan.kavsjo@cordovan.se


Madeleine Wahlberg
Centrumledare Avenyföreningen
Tel: 0705-295790
E-post: madeleine@avenyn.se

Cordovan Communication är en integrerad byrå som skapar kanaloberoende reklam och kommunikation. Det som utmärker vårt arbete är tre saker: en tro på att starka idéer leder till större effekt, att vi använder mål och mätbarhet för att visa på resultat, och ett särskilt intresse för ny teknik och de nya möjligheter för kommunikation som det öppnar. Vi tror att det är i mötet mellan olika kompetenser som nya idéer uppstår. I det mötet kan vi skapa verklig affärsnytta för våra kunder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy