Skip to main content

Taggar

​Cortus Energy och Swedish Biofuels projekterar tillsammans världens första biojetbränsleanläggning baserad på skogsråvara

​Cortus Energy och Swedish Biofuels projekterar tillsammans världens första biojetbränsleanläggning baserad på skogsråvara

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 15:13 CET

Cortus Energy AB (Publ) och Swedish Biofuels AB (SB) har i ett föravtal kommit överens om att samarbeta med målet att gemensamt under 2019 projektera en första kommersiell anläggning för tillverkning av biojetbränsle baserat på skogsråvara och alkoholer för Arlanda flygplats behov. Inledande kontakter kring mark, logistik, bränsle och tillståndsgivning har tagits under vintern.

​Emissionsutfall i Cortus Energy - tillförs ca 65,2 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

​Emissionsutfall i Cortus Energy - tillförs ca 65,2 MSEK genom fulltecknad företrädesemission

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:29 CET

Cortus Energy AB har slutfört den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämma den 30 oktober 2018. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 100,2 procent där cirka 69,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och 30,6 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 65,2 MSEK före emissionskostnader.

Analys Cortus Energy: Framtiden finns i förnybar energi

Analys Cortus Energy: Framtiden finns i förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 14:18 CET

Cortus Energy är i slutfasen av färdigställandet av sin första WoodRoll®-anläggning på kommersiell nivå i Höganäs. Det är ett viktigt steg i Bolagets historia och kommer att användas som referensanläggning i framtiden. WoodRoll®-tekniken möjliggör ett mer effektivt och miljövänligt sätt att producera energirik och förnybar energi. Läs mer om framtidsmöjligheterna i analysen nedan.

Cortus Energy erhåller stöd för genomförbarhetsstudie för grönt flygbränsle från Sveriges skogar

Cortus Energy erhåller stöd för genomförbarhetsstudie för grönt flygbränsle från Sveriges skogar

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 16:16 CET

Energimyndigheten har beviljat Cortus Energy stöd för en genomförbarhetsstudie för att producera grönt flygbränsle genom förgasning av skogsbränslen med WoodRoll® och med en efterföljande process omvandla gasen till flytande bränslen.

Projektet i Mariposa, Kalifornien, beviljas viktigt tillstånd

Projektet i Mariposa, Kalifornien, beviljas viktigt tillstånd

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 12:19 CEST

Igår, 17:e juli, beslöt Mariposa County Planning Commission att bevilja Conditional User Permit (CUP) för den småskaliga biokraftanläggning i Mariposa som Cortus Energy (bolaget) planerar att uppföra och baseras på att förgasa lokala skogsråvaror med WoodRoll®

Cortus Energy producerar fordonsgas för första gången

Cortus Energy producerar fordonsgas för första gången

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 10:08 CEST

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har nu avslutat Bolagets senaste testkampanj vid testanläggningen i Köping. Resultaten från kampanjen visar att det är möjligt att producera fordonsgas genom att förgasa lågvärdiga bränslen med WoodRoll®.

Cortus Energy får order på Basic Engineering för förnybar vätgasanläggning från Engie

Cortus Energy får order på Basic Engineering för förnybar vätgasanläggning från Engie

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 14:17 CEST

Cortus Energy har fått en order från det globala energibolaget Engie om förprojektering av en WoodRoll® -anläggning som ska generera förnybar vätgas från lokal biomassa. Ordern avser första steget i förprojekteringen som beräknas utföras fram till halvårsskiftet 2018. Vätgasanläggningen baseras på samma storlek och modulära utförande som Cortus Energy bygger i Höganäs.

Avtal: Cortus Energy ska framställa förnybar energi till Höganäs AB:s produktion

Avtal: Cortus Energy ska framställa förnybar energi till Höganäs AB:s produktion

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 18:15 CEST

Höganäs AB och Cortus Energy har idag slutit ett långsiktigt avtal för att etablera en kontinuerlig leverans av förnybar energigas och andra energiprodukter i kommersiell skala. – Detta är ett viktigt och banbrytande steg på vår väg mot att använda förnyelsebara energikällor i vår produktion, säger Melker Jernberg, VD för Höganäs AB.

Projektet i Mariposa beviljas investerings-stöd om USD 5 miljoner från California Energy Commission

Projektet i Mariposa beviljas investerings-stöd om USD 5 miljoner från California Energy Commission

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 10:41 CEST

Det projekt i Mariposa, Kalifornien, som avser att generera el från en modulär 6 MW WoodRoll beviljades 24 mars investeringsstöd om USD 5 miljoner från California Energy Commission för att demonstrera ny småskalig högeffektiv biokraft teknik. Stödet innebär ett stort steg mot att etablera en första WoodRoll® på den nordamerikanska marknaden.

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 13:53 CET

Cortus Energy har idag beviljats stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs som avser investering i en 6 MW modulär WoodRoll® vid Höganäs AB. Stödet från Klimatklivet innebär ett stort steg mot att etablera WoodRoll® i kommersiell skala.

Energimyndigheten beviljar Cortus Energy stöd med 7,9 MSEK för investeringsfasen av projekt Probiostål i Höganäs 2017

Energimyndigheten beviljar Cortus Energy stöd med 7,9 MSEK för investeringsfasen av projekt Probiostål i Höganäs 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 11:16 CET

Cortus Energy har idag beviljats 7,9 MSEK i bidrag för projekt Probioståls nästa del som avser investering i en 6 MW modulär WoodRoll® vid Höganäs AB under 2017. Genomförandet av investeringen förutsätter ytterligare en del offentlig finansiering av Cortus Energys första modulära anläggning i Höganäs.

Order från Forest Energy på en Basic Engineering för projekt i Japan

Order från Forest Energy på en Basic Engineering för projekt i Japan

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 13:41 CEST

Forest Energy har idag lagt en order på 550 000€ för en Basic Engineering för en första WoodRoll® anläggning i Japan. Uppdraget är för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Cortus Energy och PowerCell Sweden utvecklar tillsammans en klimatneutral lösning för att producera miljövänlig el

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 10:52 CEST

Cortus Energy AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring kring ett samarbete med Nordens ledande bränslecellsföretag PowerCell Sweden AB (publ) för att utveckla och marknadsföra en miljövänlig el från biomassa.

Japanska Forest Energy och Cortus Energy har ingått ett avtal om strategiskt samarbete

Japanska Forest Energy och Cortus Energy har ingått ett avtal om strategiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 09:24 CEST

Forest Energy (Kuni Umi biomassa Inc.) och Cortus Energy (Publ) har idag tecknat ett avtal som markerar starten för ett strategiskt samarbete för den lukrativa japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Japanese Forest Energy and Cortus Energy has entered into a preliminary agreement on strategic cooperation

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 09:01 CEST

Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) and Cortus Energy today signed a preliminary agreement on joint projects for the lucrative Japanese market for electricity generation based on biomass.

Höganäs AB och Cortus Energy AB har ingått ett föravtal om 6 MW modulär WoodRoll®

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 09:41 CET

Den 16: februari har Höganäs AB och Cortus Energy AB skrivit ett föravtal (Term sheet) för en fortsättning på projektet PROBIOSTÅL. Föravtalet beskriver affärsupplägget i probiostålprojektets nästa skede, där syngas skall ersätta naturgas för Höganäs AB. Föravtalet utgör också grunden för att påbörja utvecklingen av anläggningen till en modulär 6 MW WoodRoll® redan idag.

Energimyndigheten beviljar Cortus Energy stöd med 4,6 MSEK

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2015 20:24 CET

Cortus Energy har idag beviljats bidrag för projektet "Gröngas från WoodRoll® för framtidens fossilfria fordonsflotta" med 4,6 miljoner SEK under 2016. Beslutet innebär en utökad verksamhet kring testanläggningen i Köping för att kunna producera förnybara fordonsbränslen från WoodRoll®.

Fullt integrerad WoodRoll® i Köping

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2015 17:29 CET

Cortus Energy har kört driftprover med fullt integrerad WoodRoll® vid sin demonstrationsanläggning i Köping. Testkampanjen har bekräftat WoodRoll® tekniken i alla delar samt dess fulla integration av ett oavbrutet flöde från fuktig biomassa till leverans av en ren och energirik syngas.

Godkänt patent i USA för vätgasproduktion

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2015 13:52 CET

Cortus Energys patentansökan för optimerad vätgasframställning genom termisk förgasning av biomassa från WoodRoll processen godkänns i USA

Avtal för kommersialisering av ny teknik för förnybar naturgas

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2014 09:50 CEST

Cortus Energy tecknar avtal om rättigheter för kommersialisering av ny teknik för tillverkning av syntetisk naturgas (SNG) så kallade förnybar naturgas inom ramen för det pågående InnoEnergyprojektet.