Skip to main content

Taggar

Cortus Energy får order på Basic Engineering för förnybar vätgasanläggning från Engie

Cortus Energy får order på Basic Engineering för förnybar vätgasanläggning från Engie

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 14:17 CEST

Cortus Energy har fått en order från det globala energibolaget Engie om förprojektering av en WoodRoll® -anläggning som ska generera förnybar vätgas från lokal biomassa. Ordern avser första steget i förprojekteringen som beräknas utföras fram till halvårsskiftet 2018. Vätgasanläggningen baseras på samma storlek och modulära utförande som Cortus Energy bygger i Höganäs.

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 13:53 CET

Cortus Energy har idag beviljats stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs som avser investering i en 6 MW modulär WoodRoll® vid Höganäs AB. Stödet från Klimatklivet innebär ett stort steg mot att etablera WoodRoll® i kommersiell skala.

Order från Forest Energy på en Basic Engineering för projekt i Japan

Order från Forest Energy på en Basic Engineering för projekt i Japan

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 13:41 CEST

Forest Energy har idag lagt en order på 550 000€ för en Basic Engineering för en första WoodRoll® anläggning i Japan. Uppdraget är för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Media no image

Cortus Energy och PowerCell Sweden utvecklar tillsammans en klimatneutral lösning för att producera miljövänlig el

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 10:52 CEST

Cortus Energy AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring kring ett samarbete med Nordens ledande bränslecellsföretag PowerCell Sweden AB (publ) för att utveckla och marknadsföra en miljövänlig el från biomassa.

Japanska Forest Energy och Cortus Energy har ingått ett avtal om strategiskt samarbete

Japanska Forest Energy och Cortus Energy har ingått ett avtal om strategiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 09:24 CEST

Forest Energy (Kuni Umi biomassa Inc.) och Cortus Energy (Publ) har idag tecknat ett avtal som markerar starten för ett strategiskt samarbete för den lukrativa japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Media no image

Japanese Forest Energy and Cortus Energy has entered into a preliminary agreement on strategic cooperation

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 09:01 CEST

Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) and Cortus Energy today signed a preliminary agreement on joint projects for the lucrative Japanese market for electricity generation based on biomass.

Media no image

Höganäs AB och Cortus Energy AB har ingått ett föravtal om 6 MW modulär WoodRoll®

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 09:41 CET

Den 16: februari har Höganäs AB och Cortus Energy AB skrivit ett föravtal (Term sheet) för en fortsättning på projektet PROBIOSTÅL. Föravtalet beskriver affärsupplägget i probiostålprojektets nästa skede, där syngas skall ersätta naturgas för Höganäs AB. Föravtalet utgör också grunden för att påbörja utvecklingen av anläggningen till en modulär 6 MW WoodRoll® redan idag.

Media no image

Energimyndigheten beviljar Cortus Energy stöd med 4,6 MSEK

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2015 20:24 CET

Cortus Energy har idag beviljats bidrag för projektet "Gröngas från WoodRoll® för framtidens fossilfria fordonsflotta" med 4,6 miljoner SEK under 2016. Beslutet innebär en utökad verksamhet kring testanläggningen i Köping för att kunna producera förnybara fordonsbränslen från WoodRoll®.

Media no image

Fullt integrerad WoodRoll® i Köping

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2015 17:29 CET

Cortus Energy har kört driftprover med fullt integrerad WoodRoll® vid sin demonstrationsanläggning i Köping. Testkampanjen har bekräftat WoodRoll® tekniken i alla delar samt dess fulla integration av ett oavbrutet flöde från fuktig biomassa till leverans av en ren och energirik syngas.

Media no image

Godkänt patent i USA för vätgasproduktion

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2015 13:52 CET

Cortus Energys patentansökan för optimerad vätgasframställning genom termisk förgasning av biomassa från WoodRoll processen godkänns i USA

Media no image

Avtal för kommersialisering av ny teknik för förnybar naturgas

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2014 09:50 CEST

Cortus Energy tecknar avtal om rättigheter för kommersialisering av ny teknik för tillverkning av syntetisk naturgas (SNG) så kallade förnybar naturgas inom ramen för det pågående InnoEnergyprojektet.

Media no image

Månadsbrev november 2013

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2013 10:05 CET

Media no image
Media no image
Media no image
Media no image

Projekt Nordkalk 5 MW

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2013 10:11 CEST

Media no image

Månadsbrev september 2013

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2013 09:57 CEST

Aktivitetsnivån är hög i Cortus Energy då bland annat Nordkalkprojektet löper på, viktiga avsiktsförklaringar har tecknats med kunder och avtalsdiskussioner ska inledas och kundtester genomförs i 500 kW-anläggningen i Köping.

Media no image

Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av fyra stycken energigasanläggningar till Italien

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2013 10:25 CEST

Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om försäljning av totalt fyra WoodRoll-anläggningar på 5 MW vardera för produktion av kraftvärme (produktion av el och värme/kyla) till ett italienskt jordbruksföretag. Beroende på omfattning av leveransen uppskattas ordervärdet till 8-10 miljoner EUR per anläggning. Som bränsle används lokala sågverksrester.

Media no image

Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av en WoodRoll-anläggning på 500 kW till norra Kalifornien

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2013 08:32 CEST

Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av en WoodRoll-anläggning på 500 kW för produktion av energigas till ett energibolag i norra Kalifornien. Företaget kommer använda Cortus energigas, som har ett unikt högt vätgasinnehåll och renhet, för att producera el via bränsleceller. Bränsleceller är framtidens sätt att producera el med hög verkningsgrad och minska utsläppen.

Media no image

Estimerad produktionsstart av energigasanläggning i Köping juni 2014

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2013 09:40 CEST

Mycket händer i Cortus Energy nu och framöver varför det är viktigt att marknaden får information om utvecklingen i bolaget. I bifogat dokument beskrivs bland annat: • Nordkalkprojektet • Affärsläget • Utvecklingsprojekt • Informationsträffar Nästa månadsbrev utkommer 11e september. Rolf Ljunggren, VD Tel: +46 (0)8 588 866 30 www.cortusenergy.com