Skip to main content

Hållbarhet från snack till verkstad

Nyhet   •   Nov 09, 2016 10:49 CET


I Corvaras miljöpolicy står det att Corvara ska bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle. Verksamheten ska dessutom bedrivas med så liten miljöpåverkan som möjligt. Men vad betyder det i praktiken? Helena Malmström, miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöchef på Corvara, reder ut begreppen.

– Hållbarhet handlar om att vår verksamhet ska ha minsta möjliga påverkan på miljön. Här spelar vi, liksom alla andra företag, en viktig roll, säger Helena.

FÄRRE KEMIKALIER
Tillsammans med två kollegor jobbar hon dagligen för att förverkliga det som står i miljöpolicyn. Det kan exempelvis handla om att hitta produkter som är bättre för miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

– På några år har vi minskat antalet kemiska ämnen och produkter från 1 200 till 225 kemikalier, varav samtliga är riskbedömda och godkända ur miljö- och yrkeshygieniskt hänseende. Samtidigt som vi tar större hänsyn till miljön och förbättrar arbetsmiljön sparar vi också pengar tack vare att det blir mindre administration.

Mycket av jobbet sker i bakgrunden och det är inte ovanligt att hon får frågor kring vad hon egentligen pysslar med på kontoret. Vi är en stödfunktion som sätter upp rutiner och funktioner i företagets verksamhetssystem, håller koll på nya lagar och regler och tar fram de riktlinjer och verktyg som behövs för att distrikten i sin tur ska kunna leverera enligt kundernas och omvärldens krav.

– För själva jobbet görs ju inte av oss, utan av alla medarbetare där ute.

HUNDRATALS LAGAR
– Det finns idag mer än 100 lagar och föreskrifter kopplade till hållbar utveckling att följa. Det är otroligt komplext och väldigt svårt för en distriktschef att hålla koll på alla krav. Om vi gör vårt jobb rätt behöver cheferna inte tänka så mycket på dessa frågor, utan arbetet löper på som det ska.

Idag pratar alla om hållbarhet. Hur långt har branschen kommit överlag?
– Det är jättebra att hållbarhet har blivit ett så viktigt ämne i samhället. Men det gäller för alla att leva som de lär. Hållbarhet är ingen övergående trend utan vi går mot en framtid då de som inte jobbar med de här frågorna inte får vara med. Vi får fler och fler frågor från kunder när de gör sina leverantörsbedömningar. Kan vi inte möta kraven får vi inte jobben.

HELENA MALMSTRÖM OM CORVARAS MILJÖARBETE
”Vi var ett av de allra första företagen i branschen som blev miljöcertifierat och miljöarbetet har en helt självklar del i verksamheten. Jag har jobbat här sedan 2002 och redan då tog Corvara miljö- och hållbarhet på största allvar. Vi ligger långt fram i branschen idag och ska göra det även i framtiden. Det finns massor med drivna människor i företaget som förverkligar detta. Däremot kan vi bli ännu bättre på att berätta det för omvärlden. Vi kan även jobba mer med att påvisa kvalitetshöjande åtgärder mot kund och vad dessa åtgärder kan spara i form av pengar. Lyckas vi med det så ligger vi bra till vid nästa upphandling.”

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera