Skip to main content

COWI utvecklar ny modell för mätning av vibrationer och buller från tågtrafik

Nyhet   •   Aug 20, 2015 15:01 CEST

COWI har tagit fram ett nytt, innovativt koncept för att beräkna hur byggnader utsätts för vibrationer och buller från tågtrafik. Modellen har antagits av den danska järnvägsmyndigheten Banedanmark som kommer att använda den i framtida banprojekt. COWIs modell har också väckt stort intresse på andra håll i branschen.

Med den nya modellen kan Banedanmark beräkna mycket noggrant hur byggnader nära järnvägar påverkas av vibrationer och buller. Sådan kunskap är särskilt viktig när det gäller de nya höghastighetsjärnvägarna.

– Vibrationer och buller från järnvägsprojekt kan innebära stora besvär för boende i närbelägna fastigheter och kan till och med orsaka hälsoproblem. Därför behöver vi exakta beräkningar för att på bästa sätt skydda grannar mot tågtrafikens störningar. Sådana beräkningar bygger på massiva mätningsvolymer av tågtrafikens vibrationer och buller som gjorts i närbelägna fastigheter, förklarar marknadsdirektör Jacob Egede Andersen från COWI i Danmark.

COWIs modell har utvecklats för Banedanmark under de senaste tre åren. Banedanmark har gjort vibrationsmodellen tillgänglig för alla framtida banprojekt, oavsett vem som vinner de specifika konsultavtalen. Dessutom kommer COWI under tre år framöver att övervaka driften av en webbapplikation som bygger på modellen. Applikationen är ett användbart verktyg för konsulter som jobbar med att analysera vibrationer och buller åt Banedanmark.

Vibrationsmodellen kommer även att användas av COWI Sverige på en höghastighetssträcka i Borås. Vidare har modellen anpassats för att uppfylla de krav som ställs för Köpenhamns tunnelbana och ett spårvägsprojekt i Odense.

Samtidigt är branschens intresse stort för COWIs nya modell. Det gäller till exempel danska Rockdelta som ingår i Rockwoolkoncernen och tillverkar vibrationsdämpande isoleringsmaterial för järnvägar. Österrikiska Getzner och italienska Isolgomma har också visat intresse för modellen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Egede Andersen, Marknadsdirektör, COWI Danmark
+45 20 20 39 69
jca@cowi.dk

Fakta om COWIs vibrationsmodell

  • Banedanmarks nya vibrationsmodell har utvecklats av COWI och är ett verktyg för att beräkna byggnaders påverkan av vibrationer och buller från närliggande tågtrafik.
  • Vibrationsmodellen är optimerad för att passa danska förhållanden i fråga om tåg- och spårtyper, typisk geologi och byggnadstyper. Modellen har kalibrerats utifrån ett stort antal mätningar av tågpassager som samlats in på 16 olika platser i Danmark. Det gör att modellen täcker över 90 procent av alla spårsystem.
  • Konceptet bakom COWIs modell är att korrigera en tågtyps specifika källstyrka efter hastighet, spårtyp, geologi, avstånd till byggnaden samt byggnadens egenskaper för att sedan använda källstyrkan för att beräkna vibrationer och buller i närbelägna fastigheter.
  • Modellens precision är inom 3 dB. I jämförelse har befintliga modeller en noggrannhet runt 10 dB. Den större precisionen beror på att COWI har mätt stora mängder tågpassager (ungefär 1 900) och inkluderat uppgifter om geologi och byggnadsvibrationer från andra COWI-projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy