Skip to main content

Den första studien i sitt slag undersöker mikroplastpartiklarnas ursprung och skadliga effekter

Nyhet   •   Dec 08, 2015 08:00 CET

Bild: Nicky Bonne

En ny rapport från COWI visar att mikroplastpartiklar som släpps ut från samhället främst härstammar från produkter som bildäck, målarfärg, vägbeläggningar, skor och kläder. En okänd mängd av de här små men miljöskadliga plastpartiklarna släpps ut i den marina miljön via våra vattenreningsverk.

Varje gång vi tar en joggingrunda, målar om huset eller kör bil avges små plastpartiklar som kallas mikroplast i naturen, och de kan skada organismer och ekosystem.

Däremot känner man fortfarande inte till hur stor betydelse de olika föroreningskällorna har. Därför har nu den första studien i sitt slag genomförts av det danska naturvårdsverket för att öka förståelsen av mikroplastens källor, effekter liksom möjligheterna att minska föroreningarna av mikroplast.

Rapporten bildar underlag för framtida initiativ
COWI genomförde studien i samarbete med danska och svenska experter från bland annat Danmarks tekniska universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet, och publicerade resultaten i en ny rapport. Rapporten innehåller en definition av mikroplastpartiklar, fastställer deras ursprung och effekter samt klargör var de finns.

– Rapporten kommer att erbjuda en tydligare översikt av var insatserna bör fokuseras och presenterar en rad idéer till nya studier som man kan utgå från när man planerar framtida initiativ som rör mikroplast, säger Carsten Lassen som är Chief Specialist på COWI.

– Bland annat visar rapporten att mikroplastpartiklar frigörs genom många olika vardagliga aktiviteter och att det finns flera olika källor till den mikroplast som hamnar i naturen. Man har kunnat bevisa många effekter på olika typer av organismer, men det är ändå för tidigt att fastställa huruvida utsläppen av mikroplastpartiklar utgör en risk för den marina miljön eller inte. Därför behöver vi ytterligare utreda vad det är som dyker upp i vattenreningsanläggningarna så att vi kan uppnå en bättre förståelse för de utmaningar som mikroplasten medför, avslutar Lassen.

Stort intresse för rapporten
Både danska och internationella medier har redan visat stort intresse för rapporten på grund av det mycket begränsade antalet tidigare initiativ för att utreda de faktiska utsläppen av mikroplastpartiklar.

Problemet med att haven förorenas av plast, inklusive mikroplastpartiklar, är inte nytt men har uppmärksammats alltmer på ett internationellt plan under de senaste åren. Det finns en växande oro för att föroreningarna av plast i det långa loppet kan ha större effekter på miljön än man tidigare trott.

På grundval av den nya rapporten planeras nu nya utredningar för att ytterligare dokumentera de skadliga effekterna av de små plastpartiklarna.

Vad är mikroplastpartiklar?
Det finns ingen tydlig definition av mikroplastpartiklar men i många sammanhang – även i COWIs rapport – definieras mikroplast som plastpartiklar i storleken 1 μm till 5 mm.

För mer information, vänligen kontakta:
Carsten Lassen, Chief Specialist Environment, health and safety
Tel.:+45 5640 6852
crl@cowi.com 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.