Skip to main content

Från soptipp till naturpark i Moskva

Nyhet   •   Jan 28, 2016 12:30 CET

Bild: Hasløv & Kjærsgaard

COWI och arkitektfirman Hasløv & Kjærsgaard har tagit fram ett förslag på realiseringen av en ny landskapspark i den ryska huvudstaden. Parken skapas genom omvandlingen av en gammal soptipp, som nu ska fungera som rekreationsresurs i ett stort stadsutvecklingsområde – till glädje för både stadens invånare och besökare.

I utkanten av Moskva, i det tättbefolkade bostadsområdet Nekrasovska, får invånarna liksom övriga stadsbor och besökare inom loppet av ett par år tillgång till en helt ny stadspark. Områdets 165 000 m² stora soptipp ska nämligen omvandlas till en naturpark.

Attraktiv park med skandinavisk touch
COWI och arkitektfirman Hasløv & Kjærsgaard har utformat ett förslag till omvandling av parken på uppdrag av Russian Technical Society (RTS), en del av bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget Morton Group. Önskemålet till de båda bolagen var att skapa ett attraktivt landskap, som i estetik och kvalitet avspeglar den skandinaviska stilen.

Eva Sara Rasmussen, projektledare och arkitekt på Hasløv & Kjærsgaard berättar:
– Naturparken är ett led i ett stort stadsutvecklingsprojekt i området, som kommer att omfatta en helt ny stadsdel med bland annat nya bostadshus, en kyrka och en tunnelbanestation – och kundens utgångspunkt är att kunna locka folk till parken, från när och fjärran. Den skandinaviska stilen är känd för att vara ett uttryck för kvalitet, så vårt fokus har legat på att skapa en behaglig och nordisk stämning med ”enkla” och goda designlösningar med respekt för stadens speciella egenskaper. Inte minst måste vi arbeta med att parken både ska bli en attraktiv ”vardagspark” för de lokala invånarna och rymma en rad speciella aktiviteter som appellerar till ett mycket stort upptagningsområde.

Synligt varumärke över höghusen
En av de stora utmaningarna med omvandlingen från avstjälpningsplats till naturpark var den stora mängden jord och byggavfall på området. Niels Erik Houe, projektledare för avfallshantering och förorenad mark på COWI Danmark, berättar:

– Förutsättningen var att de befintliga jordmängderna och så vidare skulle ligga kvar på området. Det innebär att parkens slutliga marknivå ligger mycket högt, vilket kräver noggranna beräkningar i förhållande till volym och stabilitet när de enskilda elementen på marken ska planeras: stigar, höjder, planteringar, stödmurar, byggnader, utsiktsplatser med mera.

Samtidigt är det just parkens nivåhöjder som har skapat möjligheter att utveckla många unika lösningar: Den högsta punkten i parken blir en utsiktsplattform som ligger 50 meter över den naturliga terrängen och som kommer att ge en fantastisk 360 graders utsikt över den östra delen av Moskva. Samtidigt blir parken ett synligt varumärke för hela området.

Metod från danska avfallsdeponeringsanläggningar
Inför omvandlingen av platsen har arbete pågått även under markytan i form av kontroll och hantering av deponigasen. Niels Erik Houe berättar:

– Även om mängden gas inte är så omfattande måste den hela tiden hanteras i förhållande till intilliggande bostäder och alla parkbesökare. På grund av den relativt ringa mängden föll valet på avskiljande gasuppsamlingsdiken; borrningar och rensning av metangasen vid användning av kompostbäddar – vilket också är en metod som blir allt vanligare på danska avfallsanläggningar.

Mer om landskapsparken:
Den 16,5 hektar (165 000 m²) stora parken kommer att erbjuda ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter – en utsiktsplattform med 360 graders utsikt över den östra delen av Moskva, besöks- och utställningsbyggnader, mindre utsiktsplattformar, naturområden, lek- och aktivitetsområden, gångbanor och mindre landskapsstigar runt om i området. Huvudingången markeras av en anslående service- och entrébyggnad som bildar den naturliga utgångspunkten för utflykter till parkens stora rekreationsutbud.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Erik Houe, projektledare för avfallshantering och förorenad mark på COWI Danmark
Tel.: +45 5135 7959
nh@cowi.dk 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy