Skip to main content

Norrköpings Hamn söker nytt verksamhetstillstånd för framtida utveckling och expansion

Nyhet   •   Maj 26, 2016 17:24 CEST

Norrköpings hamn, visualisering utbyggnad

Norrköpings Hamn AB (NH) söker nytt verksamhetstillstånd för att möjliggöra verksamhetens utveckling. COWI har fått uppdraget att ta fram tillståndshandlingar och bistå under samråds- och tillståndsprocessen.

I Norrköpings hamn bedrivs idag hamnverksamhet i enlighet med det tillstånd som hamnen erhöll enligt miljöskyddslagen (SFS 1969:387) för hamnverksamhet. Befintligt tillstånd begränsar utvecklingen av verksamheten genom regleringar av hur stora mängder gods bolaget får hantera per godsslag. Dessutom pågår en utbyggnad och till vissa delar omlokalisering av hamnen. Norrköpings hamn står därför inför ett behov av att söka ett nytt tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken, som beskriver och reglerar den framtida hamnutvecklingen och inte begränsar planerad expansion.

COWI har erhållit uppdraget att bistå NH under samråds- och tillståndsprocessen och att ta fram tillståndshandlingar såsom miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Tillståndsprocessen beräknas pågå under 2016-2019 och tillståndsansökan beräknas inges under Q1/Q2 2017.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anna E Wilhelmsson, Chef Miljöplanering
+46 706 00 49 61
aawn@cowi.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy