Skip to main content

COWI tar fram förfrågningsunderlaget till nya Skurubron

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 08:46 CEST

Nya Skurubron i fotomontage av Dissing + Weitling.

COWI har vunnit uppdraget att ta fram förfrågningsunderlaget för den nya Skurubron. Om allt går enligt plan ska den nya bron vara färdig för trafik i januari 2020. COWI har även fått uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag för renoveringen av den gamla bron.

Skurubron – som egentligen är två broar – den ena för trafiken ut till Värmdö, den andra för trafiken in mot stan – är idag den enda landförbindelsen till Värmdön. De är tungt trafikerade och i stort behov av renovering. Nu planerar Trafikverket att leda om Värmdöleden till en ny Skurubro parallellt med de gamla, och har gett COWI i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlaget till totalentreprenaden för den nya bron.

I förfrågningsunderlaget ingår förutom själva bron även två nya trafikplatser på varsin sida av Skurusundet. Hur bron ska se ut avgjordes i en projekttävling 2012.

- Vårt jobb är att ta fram ett förfrågningsunderlag med teknisk beskrivning, funktionskrav och tekniska krav men även gestaltningskrav på bron, säger Stefan Axell, chef för COWIs brogrupp i Stockholm.

COWI har gedigen erfarenhet av liknande uppdrag, vilket förutom pris var avgörande när Trafikverket valde konsult för uppdraget. Enligt planen ska den nya bron vara färdig i början på 2020. När den nya bron är på plats kommer de gamla broarna att renoveras och göras om till lokalgata samt gång- och cykelbana. Trafikverket planerar att riva och ersätta farbanorna på de befintliga broarna samt projektera för reparationsåtgärder på balkar och pelare. COWI kommer att ta fram arbetsritningar för dessa åtgärder.

Förfrågningsunderlaget för nya bron ska vara färdigt i november 2016. Arbetet med renoveringshandlingarna beräknas starta i mitten av 2018.

För mer information, kontakta:

Stefan Axell, 010 850 24 38

stae@cowi.com

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy