Bild: Göteborgs Hamn AB
Bild: Göteborgs Hamn AB

Pressmeddelande -

Göteborgs Hamn växer med muddermassor

Göteborgs Hamn AB har, för att uppnå sitt långsiktiga mål att fördubbla verksamheten under en 10-årsperiod, ett stort behov av nya kajer och terminalytor. Hamnen ser muddermassor som en resurs och tänkbart utfyllnadsmaterial för kommande utbyggnader. COWI har fått i uppdrag att optimera sedimenthanteringen inför ett större fältförsök, samt att där efter utvärdera resultaten.

Den nya hamnterminalen vid Arendal blir den största utbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 1970-talet. Området vid Lilla Aspholmen med angränsande hamnar, Älvsborgshamnen och Arendal ska fyllas ut med muddermassor. Hela området kommer att bli 22 ha och beräknas vara klart att användas efter 2020.

Göteborgs Hamn AB har ett kontinuerligt behov av att underhållsmuddra hamnen för att kunna bibehålla erforderligt djup för sjöfarten. I genomsnitt vart 3-5 år behöver ca 200 000 m³ sediment muddras och upp till 90 procent av massorna är för förorenade för att kunna dumpas till havs. Göteborgs Hamn AB ser en möjlighet i att nyttja de förorenade muddermassorna, som utfyllnadsmassor till Arendal 2, genom att använda sig av metoden stabilisering och solidifiering.

Stabilisering/solidifiering, även kallad s/s-metoden, är ett sätt att ta hand om förorenade muddermassor. Metoden går ut på att muddermassorna stabiliseras med hjälp av en bindemedels-mix. COWIs uppdrag är att hjälpa Göteborgs Hamn AB med att ta fram lämpliga bindemedel, ta fram kontrollprogram, projektera invallningen där fältförsöket ska genomföras, samt att till hösten genomföra fältförsöket. I uppdraget ingår att utvärdera teknik, bindemedelsrecept och miljöaspekter inför kommande fullskaleprojekt.

För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Bernstén, Projektledare Miljö, Risk & Säkerhet, COWI
010-850 12 78
kren@cowi.com

Ämnen


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Presskontakt

Emma Agneborg

Emma Agneborg

Presskontakt Kommunikationschef 010-850 24 58