Illustration: Erick Arango Marcano, Norrköpings kommun
Illustration: Erick Arango Marcano, Norrköpings kommun

Pressmeddelande -

Norrköping rustar för extremregn

Häftiga regn som orsakar extrema vattenflöden har blivit en realitet i klimatförändringens Sverige. Norrköping är en av de kommuner som väljer att klimatsäkra staden för att undvika översvämningar vid framtida skyfall.

Norrköpings kommuns recept för att lösa detta är att ge mer plats åt Ljura bäck som idag delvis går genom kulvertar och ett smalt dike. Om bäcken behöver ta emot stora vattenmängder från kraftiga regn och snösmältning idag har den ingenstans att ta vägen annat än att svämma över på åkrar, omgivande marker och flygplats.

– Vi ser fram emot att ihop med våra kollegor på COWI stötta Norrköpings kommun i arbetet att klimatsäkra Ljura bäck och möjliggöra grön stadsutveckling, säger Per Axelsson, affärsområdeschef Urban Design på Arkitema.

Idag är sannolikheten för kraftiga skyfall betydligt högre än tidigare med anledning av klimatförändringarna, och enligt SMHI är förväntan att de kommer att inträffa allt oftare i framtiden och med ökad intensitet. Då gäller det för kommunerna att vara beredda.

Förutom att öka Ljura bäcks kapacitet att ta emot stora vattenmängder, kommer den också anpassas för att bidra till ökad ekologisk mångfald i området. Både djur- och växtliv kommer att berikas när bäcken breddas och området runt om förbereds för framtida rekreationsområden.

– Ljura bäck är kanske Norrköpings hemligaste bäck, men skulle i framtiden kunna bli ytterligare ett uppskattat blågrönt stråk genom staden, säger Maria Rothman, projektledare på Norrköpings kommun.

I projektet står Arkitema för uppdragsledning och landskapsarkitektur, medan COWI går in med kompetenser inom mark, bro, el och belysning, risk och kalkyl. Förprojekteringen ska vara klar i september 2020, och tillståndsansökan för vattenverksamhet pågår parallellt. 

För mer information kontakta:
Per Axelsson, affärsområdeschef Urban Design, Arkitema
070 8858482
per.axelsson@arkitema.com

Lisa Söderbaum, marknadschef Samhällsbyggnad Öst, COWI
010 850 21 87
lasu@cowi.com

Ämnen

Taggar

Regioner


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Presskontakt

Emma Agneborg

Emma Agneborg

Presskontakt Kommunikationschef 010-850 24 58

Relaterat material