This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Bild: RÅformat och Kanozi Arkitekter
Bild: RÅformat och Kanozi Arkitekter

Pressmeddelande -

Nu byggs Natrium vid Göteborgs universitet

I februari gick startskottet för den nya byggnaden som ska samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life science på Medicinareberget i Göteborg. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan mellan Akademiska Hus och Skanska. COWI har fått i uppdrag att ansvara för konstruktionen av Natrium, som den nya byggnaden heter och som kommer att stå klar 2023.

Akademiska Hus bygger en helt ny byggnad som ska samla stora delar av Naturvetenskapliga fakulteten på samma plats, i direkt anslutning till Sahlgrenska akademin och Medicinarelängan. Utöver nybyggnationen om 32 000 m2 omfattar projektet även en ombyggnation av cirka 2 000 m2 av den befintliga Medicinarelängan.

Natrium ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras efter framtida behov.

COWI har arbetat i projektet sedan 2017 och ansvarar för konstruktionen av byggnaden.

– Det här är ett spännande projekt. Byggnaden är unik med varierande forskningsverksamhet, som ofta ställer helt olika krav på byggnaden. Eftersom vi inte vet vad som kommer forskas om i framtiden är det även stort fokus på flexibilitet. Det har ställt extra krav på att de konstruktionslösningar vi tar fram inte begränsar en framtida ombyggnad. Även höga miljökrav och fokus på låg miljöpåverkan har medfört byggtekniska lösningar där vi optimerat användningen av material och resurser, säger Pontus Nilsson, projektledare på COWI.

Fakta:
Fastighetsägare: Akademiska Hus
Totalentreprenör: Skanska
Arkitekt: Kanozi Arkitekter
Hyresgäst: Göteborgs universitet

Natrium planeras att stå klar 2023.

För mer information, kontakta:
Pontus Nilsson, projektledare COWI
0705 09 62 61
poni@cowi.com

Ämnen

Regioner


COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Presskontakt

Relaterat material