Skip to main content

Trafikverket väljer COWI som samarbetspartner för byggnadstekniska konsulttjänster inom fastighetsutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 11:30 CET

Bild: Nicky Bonne

Trafikverket har tecknat ramavtal med COWI gällande byggnadstekniska konsulttjänster för fastighetsutveckling. Avtalet gäller flertalet discipliner över hela landet.

Upphandlingen har varit uppdelad på Trafikverkets fem olika regioner inom disciplinerna Byggkonsult, VVS-konsult, Ventilationskonsult, El-konsult, Bygg- & Projektledare, Styr- & Reglerkonsult, Installationskonsult, ABFF-konsult, Byggnadsförvaltare, Mark- & Anläggningskonsult, Besiktningsman och Kontrollansvarig.

I flera av regionerna och disciplinerna blev COWI rankad 1:a, vilket innebär att COWI kommer bli direktavropade om Trafikverket har behov av dessa tjänster.

– Avtalet är väldigt viktigt för COWI då vi med detta kompletterar vårt redan starka varumärke och vår relation med Trafikverket. Det stödjer också vår ambition att bredda och stärka oss inom transportsektorn, säger Stefan P Sandberg, divisionschef för Projektledning

Ramavtalen gäller under 2 år med option på förlängning.

– Detta är ett mycket strategiskt avtal som är i linje med COWIs Skandinaviska satsning på Transportation Hubs (transportnav), säger Håkan Adelwald, divisionschef för Byggnad och Fastighet.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan P Sandberg, Divisionschef Projektledning COWI
0702 55 14 83
sesa@cowi.se 

Henrik Malmberg, Marknadschef Byggnad & Fastighet, COWI
0702 43 99 60,
hemg@cowi.se 

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy