Skip to main content

Pressmeddelanden

ICEHOTEL året runt

ICEHOTEL året runt

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 14:00 CEST

ICEHOTEL är världens första hotell av snö och is. Första hotellet byggdes år 1989 och har återfötts i ny tappning varje vinter, i byn Jukkasjärvi – 20 mil ovan Polcirkeln. Nu kompletteras verksamheten med en året-runt anläggning.

Nytt klimatsmart kvarter i Hagfors

Nytt klimatsmart kvarter i Hagfors

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 09:30 CEST

​Hagfors kommun har fått bidrag från Energimyndigheten för att göra en utredning om hur det framtida kvarteret Cykeln ska kunna kretsloppsanpassas. COWI har fått i uppdrag att göra en förstudie och ta fram ett koncept med energi- och klimatsmarta lösningar, vilket skulle kunna öppna för en typ av ”plusvärdeskvarter".

COWI projekterar utbyggnad av fjärrvärmeproduktion för Alingsås Energi

COWI projekterar utbyggnad av fjärrvärmeproduktion för Alingsås Energi

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 14:30 CEST

​Alingsås Energi räknar med att behovet av fjärrvärme ökar under de närmaste åren. För att täcka framtida värmebehovet på ett miljövänligare sätt planerar de att bygga ut Sävelundsveket med ytterligare en biobränsleeldad panna. COWI har blivit utvald för att projektera pannbyggnaden för det nya värmeverket.

COWI stärker tjänster inom hållbarhet

COWI stärker tjänster inom hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 09:15 CEST

​På COWI arbetar man idag med hållbara lösningar och har bred erfarenhet inom området. För att stärka och precisera COWIs hållbarhetsengagemang har en ny grupp skapats, Hållbara strategier och resurser.

COWI tilldelas förvaltningsuppdrag för Västtrafik

COWI tilldelas förvaltningsuppdrag för Västtrafik

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 08:56 CEST

COWI har tilldelats flera förvaltningsuppdrag genom det ramavtal som finns tecknat med Västtrafik.

Göteborgs Hamn växer med muddermassor

Göteborgs Hamn växer med muddermassor

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 08:00 CEST

​Göteborgs Hamn AB har, för att uppnå sitt långsiktiga mål att fördubbla verksamheten under en 10-årsperiod, ett stort behov av nya kajer och terminalytor. Hamnen ser muddermassor som en resurs och tänkbart utfyllnadsmaterial för kommande utbyggnader. COWI har fått i uppdrag att optimera sedimenthanteringen inför ett större fältförsök, samt att där efter utvärdera resultaten.

COWI genomför åtgärdsinriktad utredning för Lerums Kommun

COWI genomför åtgärdsinriktad utredning för Lerums Kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 08:00 CEST

L​erums kommun tar just nu fram detaljplaner för ett större område med nya bostäder, verksamheter och förskola vid Aspedalen och Aspevallen invid sjön Aspen. COWI har fått uppdraget att utföra en utredning avseende luftkvalitet, lukt, buller, vibrationer och risk med avseende på farligt gods.

COWI utför uppdrag på Godsstråket

COWI utför uppdrag på Godsstråket

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:24 CEST

​Godsstråket genom Bergslagen sträcker sig från Storvik till Mjölby. Trafikverket planerar att bygga dubbelspår på sträckan Dunsjö–Jakobshyttan. COWI har fått i uppdrag att ta fram en järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning och systemhandling för sträckan.

COWI vinner uppdrag för Centralen i Västlänken

COWI vinner uppdrag för Centralen i Västlänken

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 16:32 CEST

​NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen i Göteborg som är en betydande etapp av Västlänken. Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 km tågtunnel. COWI är en av de tekniska konsulterna som har fått i uppdrag av NCC att ansvara för design och konstruktion av Centralen.

COWI stärker elverksamheten rekryterar chef inom Elteknik

COWI stärker elverksamheten rekryterar chef inom Elteknik

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 09:52 CEST

Glenn Carlsson har anställts som ny avdelningschef för COWIs avdelning Elteknik inom Byggnad & Fastighet. Glenn som har 25 års erfarenhet från elkonsultbranschen kommer närmast från SN Elteknik AB i rollen som VD.