Skip to main content

Konkursanalys: Endast 0,97 procent av Sveriges företag går i konkurs

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 09:00 CET

När kreditupplysningsföretaget Creditsafe för första gången mäter konkurser i förhållande till verksamma företag, visar det sig att Sverige går bättre än någonsin. Endast 0,97 procent av de svenska företagen går i konkurs. En siffra som minskat stadigt sedan 2012. Totalt finns 572 314 aktiva aktiebolag och en färsk analys visar att företagen i högre utsträckning överlever idag än tidigare.

Sveriges företag har en hög överlevnadsgrad. Den procentuella andelen företag som går i konkurs idag är rekordlåg – endast 0,97 procent. Det betyder en överlevnadsgrad på 99,03 procent. Förra året var samma siffra 1,00 procent och året innan det 1,11 procent.

Creditsafe har genomfört en djupare analys av den månadsvisa konkursstatistiken. Analysen bygger på antalet konkurser i förhållande till aktiva företag – både i Sverige och uppdelat på län. Konkurserna ökar i antal, men inte i förhållande till hur många aktiva företag som finns i landet.

– Istället för att endast fokusera på faktiska tal av konkurser, så har vi nu analyserat detta utifrån antalet aktiva företag i Sverige. Näringslivet har växt dramatiskt senaste åren och samtliga län har fått fler företag. Vissa regioner har visserligen en ökning i antal konkurser, men överlevnadsgraden totalt sett är högre, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe.

I Sverige finns idag 572 314 aktiva aktiebolag, vilket är 140 007 fler företag jämfört med 2012. Varje år ökar i genomsnitt antalet verksamma aktiebolag med ca 30 000 bolag.

- Den här analysen stärker den bild som vi länge talat om. Vi är fortfarande inne i en högkonjunktur och det är generellt sett låga konkursnivåer. Framförallt i ljuset av hur många företag som startas i Sverige, fortsätter Krister Jonsson, VD på Creditsafe.

Vissa län kan uppvisa ännu bättre överlevnadsgrad än rikssnittet. Lästa andel konkurser sett till aktiva företag har Halland (0,70 %), följt av Västra Götaland (0,80 %) och Jämtland (0,83 %). Länen där företagen har svårast att överleva är Gävleborg (1,28 %), Västmanland (1,17 %) och Skåne (1,17 %).

Procentuell andel företag som går i konkurs i Sverige

Se bilaga för detaljerad statistik över antal företag och antal konkurser i Sverige.


Procentuell andel företag som går i konkurs i varje län

Se bilaga för detaljerad statistik över antal företag och antal konkurser i varje län.


För konkurssanalys
per den 24 januari 2018, se bilaga som omfattar:

  • Procentuell andel konkurser sett till aktiva företag
  • Bästa länen där företagen har högst överlevnadsgrad 
  • Länsstatistik över antal företag, antal konkurser och % andel konkurs


För mer information:

Sandra Andersson, Marketing Manager
Telefon 070-030 36 37 eller e-post sandra.andersson@creditsafe.se

Krister Jonsson, General Manager Scandinavia
Telefon 070-628 08 99 eller e-post krister.jonsson@creditsafe.se

Creditsafe är ett av Sveriges ledande kreditupplysningsföretag. Vi bedömer kreditvärdighet hos både företag och privatpersoner och erbjuder en mängd smarta tjänster för kreditkontroll. Varje sekund hämtas 12 kreditupplysningar från våra databaser, vilket gör Creditsafe till världens mest använda leverantör av kredit- och affärsinformation. Creditsafe har 90,000 kunder och arbetar från 18 internationella kontor i 12 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy