Skip to main content

Great Place to Work-certifieringen visar att Curamandos medarbetarfokus lyckats

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2019 10:44 CET

Redan vid starten 2012 beslutade sig Curamandos grundare att fokusera på att skapa arbetsprocesser och en organisation som driver en framgångsrik och trivsam arbetskultur. Nyligen kom resultatet av utvärderingen Great Place to Work, som visar att Curamandos arbetsmiljö ligger mycket bra till i branschrankingen.

Innebörden av certifieringen Great Place to Work

För att en arbetsgivare ska kunna få en certifiering av Great Place to Work ger först de anställda sin syn på arbetsgivaren i en medarbetarundersökning. Därefter görs en kulturinventering med företagsledningen. Enligt Great Place to Work är det ovanligt att arbetsgivare får så goda resultat som Curamando i undersökningen redan under det första året utvärderingen görs.

̶ Certifieringen är ett kvitto på att alla anställda tillsammans med ledningen bidrar till en sund kultur. Eftersom vi är tävlingsinriktade konsulter är vi ändå aldrig helt nöjda, utan har redan agerat på förbättringsåtgärder utifrån insikter från framför allt medarbetarundersökningen, berättar Johan Mild, ansvarig för arbetsplatskulturen på Curamando.

Tydligheten innebär trygghet

Under de första sex åren har Curamando vuxit från fyra till 138 anställda. Den snabba tillväxten, i kombination med att skickliga medarbetare med kompetens inom digital marknadsföring är hett eftertraktade, är utmaningar som Curamando hela tiden måste vara uppmärksamt på. Curamandos tydliga karriärsramverk är enligt HR-chefen Henrik Bentzer en viktig förklaring till personalens trivsel och att personalomsättningen är låg. På Curamando finns tre tydligt definierade konsultroller: managementkonsult, expertkonsult och rådgivningskonsult - de senare med erfarenhet från att driva digital tillväxt i linjeposition. Alla med samma roll och kompetensnivå har samma lön, vilket är något som Curamando håller stenhårt på. Varje anställning inleds med ett introduktionsprogram som tar två veckor. Företaget har byggt en kommunikationsstruktur som gör att varje junior medarbetare har ett antal seniora medarbetare som mentorer. Det bidrar till medarbetarnas goda kompetensutveckling och är samtidigt ett effektivt sätt att fånga upp sådant som annars skulle ha kunnat bli problem.

̶ Vi konkurrerar inte om personalen med höga ingångslöner. En del av våra anställda har till och med gått ner något i lön eftersom de ser att kompetensutvecklingen vi erbjuder har ett stort värde. Dessutom har våra medarbetare en gynnsam löneutveckling på sikt, berättar Henrik Bentzer, HR-chef.

VD:n för Great Place to Work Sverige gratulerar Curamando och menar att företaget har jobbat på bra.

̶ Att bli certifierad som ett Great Place to Work tyder på att Curamando som organisation har visat ett fantastiskt högt engagemang bland medarbetarna. Dessutom finns det en gedigen och långsiktig strategi för att skapa och behålla arbetsplatskulturen – något som vi vet resulterar i bättre resultat för hela verksamheten, konstaterar Maria Grundén, VD på Great Place to Work Sverige. 

Curamando hjälper företag att accelerera sin tillväxt genom att förbättra deras digitala konkurrenskraft och förmåga. Vårt koncept bygger på en kraftfull kombination av management consulting, digital expertis och erfarenhet från digitalt ledarskap i linjebefattning.

Vi är dedikerade till att driva en hållbar och långsiktig tillväxt för våra kunder. För att åstadkomma det agerar vi som en förstärkning av våra kunders digitala sälj- och marknadsteam där vi skapar värde i alla led. Denna modell har visat sig framgångsrik för både våra kunder och för Curamando. Vi har sedan starten 2012 växt med god lönsamhet och blev DI Gasell både 2017 och 2018. I augusti 2017 förvärvade Curamando konverteringsspecialisterna Conversionista. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Oslo. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.