​Nationell granskning: Uppsala är årets cykelfrämjarkommun

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 14:43 CEST

För andra året i rad är Uppsala bäst i Sverige på att jobba för ökad cykling. Det visar årets upplaga av Kommunvelometern, Cykelfrämjandets omfattande granskning av kommunernas cykelarbete – som i år fyller tio år.

Ny utredning: Ökad cykling innebär miljardvinster för Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 07:30 CEST

​Att cykling ger många hälsofördelar är inget nytt under solen men en ny utredning från Cykelfrämjandet sätter siffror på samhällsnyttan av en ökad cykling. 149 stockholmares liv kan räddas per år – om cykelmålet 2030 uppnås.

Nu får 200 stockholmare lära sig cykla genom Cykelfrämjandets nybörjarkurser

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 07:30 CEST

Nu drar Cykelfrämjandet igång kurser för nybörjare på 16 platser i Stockholmsområdet. Erfarenheter visar att deltagarna, utöver ökad frihet och stärkt självkänsla, dessutom ökar sina jobbchanser genom cyklingen.

Sveriges cykelriksdag intar Göteborg den 15 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 07:30 CET

"Som en partiledardebatt i tv – som handlar om cykling.” Så kan Sveriges cykelriksdag beskrivas. Representanter från samtliga riksdagspartier är inbjudna till arrangemanget och kommer att grillas av en expertpanel i frågor rörande miljö, folkhälsa och infrastruktur.

​Cykelfrämjandet värnar friluftslivet genom satsning på hållbara vandrings- och cykelleder

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 15:01 CET

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för 2019 klar. Cykelfrämjandet får 525 000 kr i form av organisationsbidrag liksom 500 000 kronor i form av projektbidrag. Det senare ska i första hand användas till projektet ”hållbara stigar och leder för alla”.

– Vi är många som vill ta oss ut i skog och mark för att uppleva naturen. Men populära vandrings- och cykelleder utsetts för hård belastning vilket i sin tur ger slitage som inte alltför sällan resultera i att marken till slut blir till sumpmark. Lösningen blir ofta en quickfix i form av spång eller grus – ett plåster på ett sår som inte skulle behöva finnas om man byggde på rätt sätt från början. Cykelfrämjandet har därför initierat ett projekt som går ut på att sprida kunskap om hur man bygger hållbara leder som tål att fler nyttjar dem och lämpar sig för såväl vandring som cykling. Fokus ska ligga på hårt belastade naturreservat och tätortsnära naturområden, säger Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet.

– Årets fördelning av de statliga medlen till friluftslivets organisationer medför en fortsatt satsning på främst barn och unga. Friluftsorganisationerna kommer i och med årets fördelning ges möjlighet att ta ut ytterligare 10 000-tals barn på spännande aktiviteter. Med årets anslag prioriteras verksamheter vars syfte är att fördjupa samarbetet med skolorna, öka integrationen i samhället och förbättra folkhälsan genom utevistelse, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Om Svenskt Friluftsliv

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp på 74 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 54 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök Svenskt Friluftslivs webbsida

Om Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet verkar för att fler ska kunna uppleva de fördelar en ökad cykling ger. Vi arbetar också för en säkrare och attraktivare cykling för dem som redan cyklar. Våra 26 lokala kretsar, från norr till söder, står för en viktig del av engagemanget.

För ytterligare information

Lars Strömgren
ordförande Cykelfrämjandets Riksorganisation 073-655 45 82, lars.stromgren@cykelframjandet.se

Ulf Silvander
generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Cykelfrämjandet verkar för att fler ska kunna uppleva de fördelar en ökad cykling ger. Vi arbetar också för en säkrare och attraktivare cykling för dem som redan cyklar. Våra 26 lokala kretsar, från norr till söder, står för en viktig del av engagemanget.

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för 2019 klar. Cykelfrämjandet får 525 000 kr i form av organisationsbidrag liksom 500 000 kronor i form av projektbidrag. Det senare ska i första hand användas till projektet ”hållbara stigar och leder för alla”.

Läs vidare »

​Malmö – när cyklisterna själva får välja

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 07:30 CET

Sveriges cyklister har sagt sitt – Malmöborna är mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv. Därefter kommer Karlstad, Östersund och Umeå kommun. Detta enligt Cyklistvelometern 2018, Cykelfrämjandets nya nationella granskning.

Cykelfrämjandet utlyser ny innovationstävling

Nyheter   •   Okt 31, 2018 10:00 CET

För varje person som ställer in cykeln under vintern ökar trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken, med negativa konsekvenser för både klimat och folkhälsa. Därför utlyser Cykelfrämjandet en innovationstävling för att öka vintercyklingen tillsammans med Svensk Cykling.

Den som under vintern 2018–2019 tar fram den bästa innovationen för att öka vintercyklingen utses till Årets vintercyklingsinnovation och får söka medel från innovationsmyndigheten Vinnova för innovationsutveckling. Förra året delade Vinnova ut sammanlagt 1 200 000 kr till vinnarna för att utveckla och sprida sina innovationer.

Tävlingen genomfördes första gången vintern 2017–2018. Då var det en kommuntävling, med Luleå och Umeå som vinnare. Inför vintern 2018–2019 sker en betydande förändring: tävlingen kommer att vara öppen för alla typer av företag, organisationer och offentliga organ att tävla på egen hand.

Hur går tävlingen till?

Innan tävlingsperioden anmäls ett tävlingsbidrag. En eller flera aktörer kan stå bakom det. Det är även tillåtet att registrera flera tävlingsbidrag. Under vintern testas sedan innovationernas kapacitet att öka cyklingen. Efter tävlingen utses en eller flera vinnare av en jury.

Vem får delta?

Någon typ av organisation med ett organisationsnummer, ex. kommuner, företag, forskningsinstitut, föreningar, etc. Bidrag blir ofta extra skarpa när flera aktörer tillsammans står bakom det.

Hur bedöms bidragen?

Varje bidrag bedöms utifrån fem kriterier av en jury bestående av några av Sveriges främsta experter på vintercykling.

Hur belönas de bästa innovationerna?

Det högst rankade tävlingsbidraget utses till Årets vintercyklingsinnovation. Vinnarna kommer få stor nationell och internationell uppmärksamhet. Det eller de bästa tävlingsbidragen får ansöka om medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att vidareutveckla sin innovation. Som vinnare blir man ambassadör för innovationen och för Sverige, och har möjlighet att få representera Sverige på internationella konferenser.

Varför innovationstävling?

Innovationstävlingar är ett sätt att stimulera förändring och skapa incitament för att hitta nya lösningar. En belöning delas ut till den som först eller bäst löser en på förhand tydligt definierad utmaning. Innovationstävlingar har en lång historia med många framgångsrika exempel där man löst några av tidens stora utmaningar.

Varför vintercykling?

För varje person som ställer in cykeln under vintern ökar trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken, med negativa konsekvenser för både klimat och folkhälsa. Samtidigt ökar olycksrisken för de som väljer att cykla året runt.

Vilka problem behöver lösas?

Till exempel minskar framkomligheten för cyklister minskar med 30-60 % under vintern med traditionella snöröjningsmetoder (Källa: Stockholms stad rapport Cykelframkomlighet vintertid). Snö och is ligger bakom var femte allvarlig cykelsingelolycka, följt av rullgrus (10 %)
(Källa: VTI rapport 801).

Hur ska resultat och bra idéer spridas?

Cykel + minus kommer att samla allt som har med tävlingen att göra. Där kommer planerare, politiker och allmänheten att kunna att följa den pågående tävlingen. Där kommer också goda erfarenheter och kunskaper att lyftas fram och spridas – och ge utrymme för kommunerna att skapa engagemang bland medborgare.

Hur stor är prissumman?

De som vinner ges möjlighet att söka medel från Vinnova för att utveckla sin innovation. Summan är anpassningsbar. Efter första tävlingsåret 2017–2018 delades 1 200 000 kr ut till två olika aktörskonstellationer för utveckling och spridning.

Räcker en idé?

Nej, det är en praktik-orienterad tävling. En idé är en nödvändig start, men vi vill se att den testas i praktiken. Under hösten registrerar man sig för tävlingen, under vintern har man möjlighet att testa sin innovation, och i april lämnar in underlag till juryn med information om vad man har gjort och vilka resultat man har uppnått.

Jag tror att vi kan bidra till att öka vintercyklingen! Hur anmäler jag oss?

Registrera ert tävlingsbidrag här senast den 31 december.

All information om tävlingen hittar du på www.cykelplusminus.se

För vidare information kontakta:

Emil Törnsten
Projektledare
073-324 77 84
emil.tornsten@cykelframjandet.se

​För varje person som ställer in cykeln under vintern ökar trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken, med negativa konsekvenser för både klimat och folkhälsa. Därför utlyser Cykelfrämjandet en innovationstävling för att öka vintercyklingen tillsammans med Svensk Cykling.

Läs vidare »

Nationell granskning: Uppsala arbetar bäst för ökad cykling

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 10:00 CEST

Uppsala är bäst i Sverige på att jobba för ökad cykling. Det visar årets upplaga av Kommunvelometern, Cykelfrämjandets omfattande och växande granskning av kommunernas cykelarbete. Nu får även cyklister chans att tycka till om ”sin” kommun.

I år deltog rekordmånga 53 kommuner med i Kommunvelometern. Det motsvarar nästan 5,2 miljoner invånare, strax över 51 procent av Sveriges befolkning.

För första gången i Kommunvelometerns åttaåriga historia kniper Uppsala topplaceringen. De har under flera år arbetat systematiskt för att förbättra sig och ett av deras mål för 2018 var just att bli bäst i Sverige.

Stor bredd i toppen

Linköping och Lund delar andraplatsen. Malmö, Nacka och Umeå placerar sig på en delad tredjeplats.

– Det var alltså oerhört jämnt i år, vilket vi ser som ett tecken på att toppen bland svenska cykelstäder blir allt bredare. De största vinnarna är invånarna i dessa kommuner. Detta kommer på sikt öka framkomligheten, minska utsläppen och förbättra folkhälsan för många personer, säger Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet.

– Vi gör nu även en enkätundersökning där cyklister får tycka till om sin kommun, för att få deras perspektiv och öka trycket på kommunerna att utveckla sitt cykelarbete.

Tre kategorier

I Kommunvelometern jämförs kommuner i tre olika storlekskategorier. Stora kommuner (fler än 100 000 invånare), mellanstora (50 000-100 000 invånare) och små kommuner (upp till 50 000 invånare).

I kategorin mellanstora kommuner rankas Karlstad och Luleå högst, följda av Sollentuna och Växjö. Sundbyberg är den kommun som skiner starkast bland små kommuner, följt av Danderyd och Lomma.

Av årets deltagare har 47 kommuner varit med tidigare och jämfört med första året har resultatet förbättrats för 72 procent av dem.

Totalt har 100 svenska kommuner någon gång deltagit i Kommunvelometern. Sex kommuner, Göteborg, Malmö, Jönköping, Borås, Gävle och Varberg har deltagit samtliga år sedan starten 2010.

2018 års resultat presenterades på SKL:s Cykelkonferens i Östersund den 23 maj.

Deltagande kommuner 2018

 • Ale
 • Avesta
 • Borlänge
 • Borås
 • Danderyd
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Falun
 • Finspång
 • Gävle
 • Göteborg
 • Heby
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Järfälla
 • Jönköping
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kiruna
 • Knivsta
 • Kristianstad
 • Lidingö
 • Linköping
 • Lomma
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lund
 • Malmö
 • Motala
 • Mölndal
 • Nacka
 • Skellefteå
 • Skövde
 • Sollentuna
 • Solna
 • Stockholm
 • Strömstad
 • Sundbyberg
 • Svedala
 • Tjörn
 • Trelleborg
 • Tyresö
 • Täby
 • Umeå
 • Upplands Väsby
 • Uppsala
 • Varberg
 • Vänersborg
 • Västerås
 • Växjö
 • Ystad
 • Östersund

Cykelfrämjandet arbetar för ökad cykling oavsett om det handlar om transport, turism, rekreation eller motion. Arbetet sker i samverkan med politiker och organ inom trafikområdet samt genom kurser och andra cykelarrangemang. Cykelfrämjandets 26 lokala kretsar över hela landet står för en viktig del av engagemanget.

Uppsala är bäst i Sverige på att jobba för ökad cykling. Det visar årets upplaga av Kommunvelometern, Cykelfrämjandets omfattande och växande granskning av kommunernas cykelarbete. Nu får även cyklister chans att tycka till om ”sin” kommun.

Läs vidare »

De fick Cykelfrämjandets uppsatsstipendium

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 12:34 CEST

Med siktet inställt på smarta 2+1-vägar för cyklister skrev Anna Enström och Thed Kerrén en kandidatuppsats om cykelomkörningar. I april mottog de Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för arbetet.

De ägnade två månader åt att studera hur cyklister beter sig vid omkörningar och hur en cykelbanas bredd påverkar antalet omkörningar som görs.

Sedan skrev de en kandidatuppsats om ämnet.

Resultatet blev så bra att Anna Enström och Thed Kerrén fick Cykelfrämjandets uppsatsstipendium 2018.

– Det var både jättekul och överraskande. Jag hade faktiskt glömt bort att vi skickat in uppsatsen, berättar Anna som studerar transport och geoinformatik vid KTH.

Ämnet för uppsatsen är förvisso extremt smalt, men Anna beskriver det som en pusselbit för ett större sammanhang. En pusselbit som krävs för att kunna utveckla framtidens snabbcykelvägar.

– Det har visat sig att det på vissa ställen är svårt att få plats med cykelbanor som är tillräckligt breda för dubbelriktad trafik. Där skulle man istället kunna anlägga 2+1-vägar.

Och då behöver man veta hur mycket utrymme som krävs för att cyklister ska kunna göra säkra omkörningar.

Anna och Thed har inte bestämt vad de ska göra med stipendiesumman på 10 000 kronor. Men Anna vet i vart fall vilken riktning hon ska ta efter studierna.

– Jag brinner för frågan om hur samhället kan lösa framtidens transporter i städer. Det är också något jag vill arbeta med sedan.

Juryns motivering

Anna Enström och Thed Kerrén har i “Cykeln tar plats” tagit sig an uppgiften att beräkna ytbehov för omkörning på cykelbana.

I sitt arbete har de tagit fram ny kunskap på ett spännande, intressant och vetenskapligt sätt. Ansatsen att studera trafikanternas beteende snarare än platsens begränsningar är hedervärd.

Metoden andas nytänkande och juryn imponeras av vad som hanns med på kort tid. Förhoppningsvis kan uppsatsen bli en utgångspunkt för vidare studier och utvecklas i praktisk verksamhet.

Cykelfrämjandet arbetar för ökad cykling oavsett om det handlar om transport, turism, rekreation eller motion. Arbetet sker i samverkan med politiker och organ inom trafikområdet samt genom kurser och andra cykelarrangemang. Cykelfrämjandets 26 lokala kretsar över hela landet står för en viktig del av engagemanget.

Med siktet inställt på smarta 2+1-vägar för cyklister skrev Anna Enström och Thed Kerrén en kandidatuppsats om cykelomkörningar. I april mottog de Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för arbetet.

Läs vidare »

FN instiftar Internationella cykeldagen

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 12:39 CEST

Den 3 juni firas från och med i år Internationella cykeldagen, efter ett beslut i FN:s generalförsamling i torsdags. Syftet är bland annat att öka uppmärksamheten på cykelns effekter för hälsa och miljö.

World Bicycle Day, som det internationella namnet lyder, har länge efterfrågats av World Cycling Alliance (WCA) och European Cyclists Federation (ECF).

Redan under klimatmötet i Paris 2015 presenterade organisationerna en analys av hur cykling bidrar till att möta FN:s globala hållbarhetsmål.

Bernhard Ensink, generalsekreterare för WCA och ECF, underströk att ”… en global cykelns dag med stöd hos FN skulle skicka starka signaler och höja medvetenheten om den potential ökad cykling har för att uppnå de globala målen”.

FN:s beslut om att anta resolutionen i torsdags fattades utifrån ett förslag från Aksoltan Ataýewa, som representerar Turkmenistan i generalförsamlingen. Förslaget hade från början stöd av 56 länder.

I ett pressmeddelande kommenterar Bernhard Ensink beslutet så här.

”Cykling ger med sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar – och för människor samman. WCA och ECF är extremt glada över den här deklarationen. Den är ett erkännande av att cykling bidrar till att kunna möta hållbarhetsmålen.

(Original: “Cycling is a source for social, economic and environmental benefits – and it is bringing people together. WCA and ECF are extremely happy with this declaration. This UN declaration is an acknowledgment of the contribution of cycling to the sustainable development goals (SDGs)”)

Cykelfrämjandet arbetar för ökad cykling oavsett om det handlar om transport, turism, rekreation eller motion. Arbetet sker i samverkan med politiker och organ inom trafikområdet samt genom kurser och andra cykelarrangemang. Cykelfrämjandets 26 lokala kretsar över hela landet står för en viktig del av engagemanget.

Den 3 juni firas från och med i år Internationella cykeldagen, efter ett beslut i FN:s generalförsamling i torsdags. Syftet är bland annat att öka uppmärksamheten på cykelns effekter för hälsa och miljö.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • fafwnnqpy.dxwemustgkinww@crbykwkelspfrmuamzkjavbndfjetex.snyekz
 • 072-228 73 00

 • Presskontakt
 • Ordförande Cykelfrämjandet Riks
 • lapbrsqz.ssutrfuomfngrghennt@cryykdvelaofrawamncjaotndipetek.spueww
 • 073-655 45 82

Om Cykelfrämjandet

För bättre hälsa, miljö och trafiksäkerhet

Cykelfrämjandet verkar för att fler ska kunna uppleva de fördelar en ökad cykling ger. Vi arbetar också för en säkrare och mer attraktiv cykling för dem som redan cyklar. Våra 26 lokala kretsar, från norr till söder, står för en viktig del av engagemanget.

Adress

 • Cykelfrämjandet
 • Celsiusgatan 8
 • 112 30 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida

Länkar