Skip to main content

Mobila solfångare

Nyhet   •   Feb 15, 2017 09:29 CET

Så mycket plats det finns på taket till ett släp som inte används – går det att installera solcellsmoduler där och utnyttja den energi det ger på ett optimalt sätt? Dachser och Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE undersöker just nu den här frågan genom att skicka ut ett testsläp med solceller på gatorna i Ulm i Tyskland.

Dachsers division Network Management & Organization har under flera år bedrivit forskning med en prototyp för ett solenergisläp, som har använts lokalt i närheten av logistikcentret i Ulm. Teamet har skaffat sig värdefulla kunskaper genom testerna under den här perioden och har använt dem för att anpassa systemet.

Dachser har nu inlett ett samarbete med Fraunhofer ISE. Målet med det här partnerskapet, som inleddes i april 2016, är att ta reda på hur mycket energi som solcellsmodulerna kan generera under ett år – beräknat utan att ta hänsyn till slutkonsumenten. Man har därför inlett ett pilotprojekt på ett släp för frostkänsliga varor och utrustat det med en batterilagringsenhet, solcellsmoduler, uppvärmning i lastutrymmet, temperatursensorer och en systemstyrningsfunktion.

Uppdraget: samla in data

”Vår plan är att samla in tillförlitliga data under vintern”, förklarar Maxie Beutler, som ansvarar för testen tillsammans med Nicole Sommerlatte. De första mätningarna är lovande. ”Beroende på hur mycket sol de får producerar panelerna upp till 1 700 watt. Med energin från solcellsmodulerna och lagringsenheten hålls temperaturen i lastutrymmet stabilt på över två grader Celsius.”

Testresultatet kommer att visa hur stor potential det finns för solenergi som genereras i trafiken. ”Än så länge är det förstås bara hypoteser, men om vi kunde använda solenergi under ett senare utvecklingsskede, t.ex. i kylenheter, industrilastbilar eller drivtekniker skulle det bidra till att förbättra miljöprestanda avsevärt”, säger Beutler.

”Att generera, lagra och använda solenergi i trafiken är ett sätt att kombinera transport och energiproduktion”, förklarar Matthieu Ebert, som leder projektet hos Fraunhofer ISE. ”Att försöka kombinera tekniken inom två branscher är alltid en utmaning, men i det här projektet samarbetar vi på ett konstruktivt sätt om innovativa lösningar.”