Skip to main content

Dachser åter utsedda till främsta logistikvarumärket

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 15:55 CET

Med en första plats i kategorierna ”Allmänna godstransporter och samlastningstjänster” och ”Logistik för livsmedel och konsumentvaror” tog Dachser hem en dubbelseger som det mest framgångsrika logistikvarumärket i ”Image Ranking” 2016, som publicerades av branschmagasinet Verkehrsrundschau.

Dachser fortsätter att vara populärt bland köparna av logistiktjänster i Tyskland. I den ”Image Ranking” som branschtidningen Verkehrsrundschau publicerar vartannat år hamnade varumärket Dachser på första plats i två olika kategorier. I kategorin ”Allmänna godstransporter och samlastningstjänster” gav logistikköparna Dachser 738 av totalt 1 000 möjliga imagepoäng, medan företagets 747 imagepoäng i kategorin ”Logistik för livsmedel och konsumentvaror” gav en topplacering även där. – Vi är mycket glada över att ha lyckats försvara båda våra imagepriser igen, säger Dachsers Chief Executive Officer (CEO) Bernhard Simon. – Priset visar att vårt arbete med kvalitet, expertis och service uppskattas. Samtidigt motiverar det oss att fortsätta på den inslagna vägen.

Nittiosex procent av de tillfrågade beslutsfattarna inom industri- och handelssektorn framhöll att en tjänsteleverantörs rykte spelar en viktig roll när det gäller att tilldela transport- och logistikkontrakt. Dessutom påpekade de att logistikleverantörens image främst avgörs av tre faktorer: förhållandet mellan pris och prestanda, tjänstens kvalitet och företagets kundtjänst. Nästan lika viktigt för dagens köpare av logistiktjänster är frågan om compliance – att den anlitade tjänsteleverantören kan uppfylla samtliga myndighets- och företagsbestämmelser.

”Verkehrsrundschau” gav marknadsundersökningsföretaget Kleffmann (med huvudkontor i Lüdinghausen, Tyskland) i uppdrag att ställa frågor till 400 logistikansvariga vid tyska företag verksamma inom industri- och handelssektorn (köpare av logistiktjänster) kring image och igenkänningsfaktor för de 79 viktigaste varumärkena i fem sektorer på logistikmarknaden. I den resulterande undersökningen, med namnet ”Image Ranking for Transport and Logistics Services in 2016”, bedömdes även imagen för små och medelstora transportföretag som var regionalt verksamma på de enskilda undermarknaderna samt ryktet i de 15 viktigaste logistikregionerna i Europa. 

Om Dachser:

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Dachser har ca 25 000 anställda på 437 platser världen över. Företagets intäkter uppgick 2014 till 5,3 miljarder euro. Logistikleverantören genomförde totalt 73,7 miljoner leveranser med en sammanlagd vikt på 35,4 miljoner ton. Dachser representeras av en egen landsorganisation i 42 länder. 

Läs mer på www.dachser.com eller www.dachser.se