Skip to main content

Dachsers tillväxt får medvind

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 14:48 CEST

För första gången uppnår logistikleverantören intäkter på över 6 miljarder euro med tillväxt som drivs av en stark exportverksamhet i Europa och en stärkt global handel.

Under räkenskapsåret 2017 har Dachser för första gången uppnått en omsättning på över 6 miljarder euro. Den globala logistikleverantören ökade sin konsoliderade bruttointäkt med 7,2 procent till 6,12 miljarder euro. Dachser har också slagit andra företagsrekord genom att hantera totalt 81,7 miljoner försändelser (+ 2,1 procent) som tillsammans vägde 39,8 miljoner metriska ton (+ 4,3 procent). På global nivå skapade Dachser 1 648 nya jobb i 2017.

– Vi har systematiskt fullföljt vår framgångsrika exportstrategi för europeisk landtransport och vi fick ytterligare medvind av den stärkta globala handeln, säger Bernhard Simon, CEO Dachser SE. – Det är särskilt de höjda priserna för sjö- och flygtransporter som har hjälpt oss att uppnå den betydande intäktsökningen.

Affärsutvecklingen i detalj

Under 2017 har Dachsers affärsområde Road Logistics – som omfattar transport och lagring av industrivaror (European Logistics) och livsmedel (Food Logistics) – uppnått en bruttointäkt på 4,44 miljarder euro (+ 3,1 procent). Leveranserna och tonnaget ökade med 2,1 respektive 3,6 procent. I European Logistics (EL) har ett ständigt fokus på europeisk exportverksamhet inom EL-nätverket återigen gett en stark tillväxt. Detta gäller i synnerhet för affärsenheten EL North Central Europe, som rapporterade en tillväxt på imponerande 7,4 procent, men även för EL France & Maghreb och EL Iberia och deras dynamiska tillväxt av kontraktslogistikverksamheten. Tyskland är fortfarande ryggraden i vår verksamhet, men Frankrike är på god väg att bli vår nummer två när det gäller gränsöverskridande landtransportverksamhet. Vi har systematiskt utvecklat denna strategiska logistikaxel under de senaste åren, berättar Simon.

Inom Food Logistics affärslinje var tillväxten återigen över genomsnittet. Detta var främst tack vare den tyska verksamheten, med bidrag från flera nya kunder som förvärvats för gränsöverskridande transporter. – Fem år efter European Food Networks tillkomst kan vi nu göra en bedömning: Beslutet att etablera ett starkt partnernätverk under vårt systemledarskap var det rätta, säger Simon.

Inom Air & Sea Logistics (ASL) affärsverksamhet drev kraftigt stärkt verksamhet kombinerat med de höjda fraktpriserna – särskilt för flygfrakt – upp bruttointäkterna med 15,7 procent till EUR 1,79 miljarder. Alla tre regionala ASL-affärsenheter såg tvåsiffriga procentuella ökningar av intäkterna, och Asienverksamheten uppnådde den största intäktstillväxten, med över 20 procent. Antalet försändelser som affärsområdet hanterade totalt uppgick till 6,7 procent, medan TEU och tonnage ökade med 8,5 respektive 23,3 procent.

– Sjö- och flygfrakt är en känslig verksamhet med intäkter som ständigt svänger mellan ytterligheter, säger Simon. – Vi fokuserar dock på att säkerställa en hållbar lönsam tillväxt. Så vi sammanfogar våra två affärsområden allt mer och utvecklar kontinuerligt vår systemintegration.

Framåtblickande investeringar i nätverk och personal

Trots den gynnsamma vinden, som fortsatte under Q1 2018, erkänner Simon att det finns kapacitetsflaskhalsar och att den ökande bristen på förare skulle kunna begränsa framtida tillväxt. – Därför har vårt engagemang för utbildning högsta prioritet. Under 2017 avslutade de 22 första professionella lastbilsförarna sin utbildning genom Dachsers Service und Ausbildungs GmbH i Tyskland. Samma år påbörjade 106 förare utbildningar på 35 tyska platser. – Vi vill öka antalet praktikanter varje år och etablera vårt kvalitetskoncept även i andra europeiska länder, meddelar Simon.

Dachsers investeringar i nätverksplatser, flottar, teknik och IT-system ökade med 5 procent till 136 miljoner euro 2017. – Förra året utökade vi kraftigt vår kapacitet i Tyskland, särskilt inom livsmedelsbranschen, säger Simon. Dachser har meddelat att man har öronmärkt ytterligare 188 miljoner euro för investeringar i 2018, denna gång med inriktning på industrivaror.

Översikt över bruttointäkten:

Intäkterna i euro (miljoner) 2017 Brutto inkl. tullar och importskatt 2016 Brutto inkl. tullar och importskatt Förändring
Road Logistics 4 441 4 307 + 3,1 %
European Logistics 3 570 3 495 + 2.1 %
Food Logistics 871 812 + 7,3 %
Air & Sea Logistics 1 785 1 542 + 15,7 %
Konsolidering(avdrag för intäkter från företagsintressen på 50 % och lägre) - 108 - 143
Grupp 6 118 5 706 + 7,2 %

Översikt över nettointäkten:
Intäkterna i euro (miljoner) 2017 Netto exkl. tullar och importskatt 2016 Netto exkl. tullar och importskatt Förändring
Road Logistics 4 187 3 898 + 7,4 %
European Logistics 3 316 3 086 + 7,5 %
Food Logistics 871 812 + 7,3 %
Air & Sea Logistics 1 190 1 013 + 17,5 %
Konsolidering(avdrag för intäkter från företagsintressen på 50 % och lägre) - 98 - 105
Grupp 5 280 4 806 + 9,9 %

Om Dachser:

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Tack vare ca 29 100 anställda på 396 platser världen över uppgick Dachsers intäkter 2017 till 6,12 miljarder euro. Samma år genomförde logistikleverantören totalt 81,7 miljoner leveranser med en sammanlagd vikt på 39,8 miljoner ton. Landsorganisationer representerar Dachser i 44 länder. 

Läs mer på www.dachser.se