Skip to main content

Epokgörande ceremoni i Lyss: Dachser uppför ny anläggning i Schweiz

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2014 12:25 CET

Logistikföretaget Dachser utökar sin närvaro i Schweiz och öppnar en ny anläggning i Bernregionen. Det internationella företaget utvidgar sin globala verksamhet genom att etablera den nionde anläggningen i Schweiz. Anläggningen har en yta på 12 200 kvadratmeter och kommer att skapa cirka 40 nya arbetstillfällen i regionen.

Den epokgörande ceremonin ägde rum vid byggarbetsplatsen i industriparken i Lyss. Vid ceremonin deltog, Marcel Meier, styrelseordförande, Dachser Switzerland, tillsammans med Urs Häner, Country Manager och Andreas Hegg, borgmästare i Lyss. Verksamheten vid den nya anläggningen kommer enligt planerna att startas i september 2014.

Den nya anläggningen möjliggör kortare körtider

Från och med 2015 kommer Dachser att bedriva verksamhet i kantonen Bern. Sedan tidigare finns företaget i kantonerna Zürich, Basel-Land, St. Gallen och Waadt. ”Den nya anläggningen innebär, att vi får möjlighet att utveckla vår verksamhet i Bern-regionen samtidigt som vi minskar trycket på Birsfelden,” förklarar Urs Häner, Country Manager, Dachser Switzerland. Dessutom innebär närheten till västra Schweiz, att vi kan minska körtiderna upp till en hel dag. Lyss är en viktigt hub för nätverket, som täcker i stort sett hela Europa. ”Med nio anläggningar, är Dachser idag närvarande på alla de ekonomiskt viktigaste knutpunkterna i Schweiz,” säger Urs Häner.

Nya jobb skapas

Totalt kommer den nya anläggningen i Lyss, att skapa ett 40-tal nya arbetstillfällen inom administration, lager och transport. Staden Lyss välkomnar uppförandet av den nya anläggningen. ”Utökningen av logistiktjänster kommer också att vara till glädje för de lokala småföretagarna, både hantverkare och tillverkningsindustri”, säger Andreas Hegg, borgmästare, Lyss. Genom att skapa nya jobb bidrar Dachser till en större blandning av företag i Lyss.

Ny byggnad med framtidsplaner

Den första byggfasen omfattar en lagerbyggnad för industrivaror på 2 260 kvadratmeter, där 18 lastbilar kan lastas och lossas. Kontorsbyggnaden består av två våningar, där varje våningsplan är på 680 kvadratmeter. Dessutom har man reserverat en yta på 4 000 kvadratmeter för en eventuell tillbyggnad. Den andra byggfasen är planerad till år 2019. 


Om Dachser Switzerland

Dachser Spedition AG (Dachser Switzerland) är ett dotterbolag till Dachser. Det första lokalkontoret i Schweiz öppnades 1967. Idag har Dachser Switzerland 239 anställda på åtta olika platser. 2012 omsatte företaget CHF 163,98 miljoner. Det senaste året utförde Dachser Switzerland 506.600 godstransporter med en total vikt på 332.900 ton.

Om Dachser:

Dachser, som är ett familjeägt företag, bildades 1930 och har sitt huvudkontor i Kempten, Tyskland. Företaget är ett av de ledande inom logistikbranschen i Europa. Dachsers verksamhet omfattar transport och logistik, lagerhantering och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Omfattande tjänster inom olika fackområden, såsom avtalslogistik, rådgivning och konsultinsatser samt branschspecifika lösningar ingår också i företagets tjänsteutbud. Företaget erbjuder intelligenta logistiklösningar i alla delar av världen tack vare ett heltäckande transportnätverk - både inom och utom Europa - och en informationsteknologi, som är helt integrerad inom alla system.

Läs mer på www.dachser.com eller www.dachser.se