Skip to main content

Dahls spridningsemission är nu avslutad och Bolaget tillförs 6,2 MSEK före emissionskostnader

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 07:43 CEST

Dahl People+ är en av Dahl of Swedens uppskattade smartphones.

VD Sören Alm i en kommentar:

-Vi ser den nyligen genomförda nyemissionen som en stor framgång. Dahl kommer genom denna att tillföras cirka 6,2 MSEK före sedvanliga emissionskostnader. Totalt tecknades i emissionen 6 195 600 aktier a 1 SEK per aktie av cirka 350 nya aktieägare. Vi är mycket ödmjuka och stolta över det stora förtroende som våra gamla och nya aktieägare visat oss i denna nyemission och vi kan nu öka tempot i utvecklingen av vår kommande modell Dahl People Lite.

-Parallellt med emissionen har vi pågående förhandlingar med vår sydafrikanske partner om en kompletterande investering i Bolaget på samma villkor som i föreliggande emission. Om denna investering genomförts som en del av emissionen om maximalt 15 MSEK, hade denna övertecknats med cirka 10 procent. Förhandlingar fortgår och vår avsikt är att genomföra en riktad nyemission till vår Sydafrikanska partner inom kort i enlighet med gällande bemyndigande erhållet på årsstämma i Bolaget 2019-06-19.


Aktiekapital och antal aktier 

Efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 61 956 SEK till sammanlagt 708 523,70 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 6 195 600 aktier till totalt 70 852 370 aktier.

Emissionsinstitut 

Teckning av aktier pågick under perioden 17 maj – 19 juni 2019. Eminova Fondkommission AB har varit emissionsinstitut i samband med emissionen.Snarast aktiekapitalsökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer tecknade, tilldelade och betalade aktier i nyemissionen att överföras till respektive tecknares VP-konto, alt depå i enlighet med instruktion på anmälningssedel.

För mer information kontakta:
Sören Alm, VD Dahl Mobile Technology Sweden AB (publ)

E-post: soren.alm@dahlmobile.com eller per telefon: 072-402 17 42

Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) med varumärket ”Dahl of Sweden” utvecklar, tillverkar och säljer smartphones, surfplattor, laptops samt kringutrustning med Svensk kvalitet och Svensk design på den globala marknaden. Utvecklingen drivs hela tiden av ett nytänkande och ambitionen är att alltid räknas som en av de tio främsta i världen både kvalitetsmässigt och beträffande teknisk höjd.Bolaget beräknar att inom två år vara ett etablerat varumärke på den internationella marknaden för smartphones.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.