Skip to main content

Fortsatt bra läge att binda elpriset

Blogginlägg   •   Aug 22, 2013 13:18 CEST

Skillnaden mellan Rörligt elpris och Fast elpris på 3 eller 5 år är låg och vi ser fortsatt bra läge att binda hela eller delar av elpriset. 

Elpriset i vinter

En av de viktigare faktorerna för ett stabilt elpris på kort sikt är att vattenmagasinen är välfyllda. Vi närmar oss nu normala nivåer och i skrivande stund är vattenbalansen ungefär -5 TWh i förhållande till vad som är normalt.

Vi ligger på det viset lite sämre till än inför förra vintern, men det är andra faktorer som lägre kolpris och billigare utsläppsrätter som balanserar upp det. Vid normalt väder och om kärnkraften går bra är det troligt att rörligt elpris blir ungefär som förra vintern.

Dock så finns osäkerheter kring både vattenbalansen och kärnkraftens förmåga att leverera enligt plan. Nu är många reaktorer tagna ur drift på revision och det blir spännande att se om alla kommer tillbaka i drift som planerat.

Höstens nederbörd kommer också att vara viktig, blir det torrt i september och oktober så försämras vattenbalansen snabbt till -10 TWh och då blir elpriset högre. Om det däremot regnar mycket är vi på noll och läget blir betydligt stabilare.

Under förra vintern kostade Rörligt elpris i genomsnitt 90 öre/kWh (inklusive normal energiskatt och moms i elområde 3) från november till mars.

Elpriset på längre sikt

Lågkonjunktur och låga elpriser på kol och utsläppsrätter gör att förutsättningarna för ett stabilt elpris på ett par års sikt också är goda. Kraftbalansen (elproduktion i förhållande till elkonsumtion) har också förbättrats de senaste åren vilket ger bättre förutsättningar till stabila elpriser.

Bra läge att binda elpriset

I vår senaste elavtalsrekommendation från början av augusti rekommenderar vi de flesta som ska förnya sitt elavtal att binda hela eller delar av elavtalet, den rekommendationen gäller fortfarande.

Priserna på långa bundna elavtal är historiskt låga. Vi tycker att kostnaden för att binda sitt elavtal och säkra ett bra elpris på exempelvis tre eller fem år är låg. I skrivande stund kan du få Fast elpris 3 år till 88,25 öre/kWh eller Fast Elpris 5 år till 92,00 öre/kWh (exemplen är inklusive normal energiskatt och moms i elområde 3).

Det är dock inte fel att välja rörligt. Elpriserna kan fortsätta vara låga, men vi ser inte att det finns så många ören att spara som det finns ören att riskera på varje kilowattimme.

Zonfri istället för Fast elpris

För vårt elavtal med fast elpris och rörlig elområdesjustering, Zonfri, är motsvarande elpris i tre år 84,50 öre/kWh + elområdesjustering och i fem år 88,13 öre/kWh + elområdesjustering.

Elområdesjusteringen för elområde 3 har i genomsnitt varit bara 1,07 öre/kWh under år 2013. Vi ser ingen anledning till att elområdesjusteringen ska bli mycket högre i framtiden och rekommenderar därför Zonfri istället för Fast elpris.

Ovanstående elpriser kan jämföras med Rörligt elpris som för juli var 80,95 öre/kWh. Rörliga elpriset för augusti kommer att bli något högre än julis (pekar just nu mot  85-90 öre/kWh).

Teckna och jämför elavtal här

Våra rekommendationer bygger på vår elhandelsavdelnings bedömningar av elmarknaden just nu. Förutsättningarna kan och kommer att ändras. Analyser och rekommendationer är därför aldrig några garantier.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera