Skip to main content

Vind gav lägre rörliga elpriser

Blogginlägg   •   Dec 04, 2013 16:18 CET

Blåst och vindkraft har tryckt ner det rörliga elpriset i november. Prognosen inför vintern är oförändrad sedan förra uppdateringen då vi skrev att vädret avgör vinterns elpris.

Det rörliga elpriset för november blev 86,49 öre/kWh* vilket är något lägre än för oktober. Det låga rörliga elpriset kan vi till stor del tacka blåsten och vindkraften för.

Prisutvecklingen för rörligt elpris i vinter är fortfarande väldigt väderstyrd. Vi har ett utgångsläge med lägre vattennivåer än normalt (ca -10 TWh jämfört med normal nivå) vilket gör väderutvecklingen extra intressant. Blir det en mild vinter med mycket nederbörd kan de rörliga elpriserna gå ner något från nuvarande nivåer. Om det däremot blir torrt och kallt finns risk för dålig vattentillgång och betydligt högre elpriser.

Vår prognos på längre sikt har inte förändrats och vi ligger kvar med samma rekommendationer av elavtal som tidigare.

* elpris för elområde 3 inklusive energiskatt och moms

Rekommendationer av elavtal


Dala Elfond
Det säkraste och enklaste alternativet är att välja Dala Elfond. I Dala Elfond går många privatpersoner och företag samman och köper el tillsammans på det vis som bara stora industriföretag tidigare har kunnat göra. Läs mer om Dala Elfond.

Rörligt elpris
Om du väljer rörligt elpris bör du vara medveten om risken för vattenbrist och stigande elpriser om det blir en riktig "vargavinter". Skillnaden mellan rörligt elpris och fasta elpriser är just nu väldigt låga.

Fast elpris
Det går att teckna fast elpris till historiskt låga priser. Vi ser Zonfri (fast elpris med rörlig elområdesjustering) som ett bra alternativ till Fast elpris då det med stor sannolikhet blir något öre lägre.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera