Skip to main content

53.000 kr i vindpeng till fyra föreningar i Linghed

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2014 10:19 CEST

Vindkraftverken på Tavelberget i Linghed fortsätter att producera mer energi än beräkningarna och ligger högt i nyttjandegraden i en jämförelse med andra svenska vindparker. För 2013 får föreningslivet i Linghed ytterligare 53.000 kronor till att utveckla byn.

- 2011 producerade vindkraftverket "Ellen" mest el av alla vindkraftverk i samma storlek i hela Sverige och vindparken på Tavelberget har producerat mer el än beräknat alla år sedan start. Under 2013 producerade parken drygt 7% mer än beräknat vilket är fantastiskt bra, säger Niklas Lundaahl på projekteringsbolaget Dala Vind AB.

- Fjolårets vindpeng har gett byn en stor knuff framåt, bidraget och de projekt som har genomförts märks verkligen i byn. Det är roligt att vindkraftverken gör nytta på ett påtagligt sätt för oss i Linghed, säger Jakob Ebner som representerar intresseförningen i Linghed.

- Årets utdelning går bland annat till en hjärtstartare vid affären, en livsviktig apparat som vi inte hade fått till om inte bidraget från vindkraftverken hade funnits, fortsätter Jakob.

Fördelning av vindpengen för 2013

Skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö - 10.000 kr

En ambitiös kultursatsning av en nybildad förening som marknadsför Svärdsjöbygden på ett utmärkt sätt. Sponsringen motiveras särskild av att det ger byns ungdomar chans att engagera sig i bygdens kultur och att den bidrar till att utveckla turismnäringen i Linghed.

Hjärtstartare vid Lingheds Livs - 16.000 kr

Hjärtstartaren är en livsviktig apparat som alla i byn har nytta av. Idag finns ingen sådan apparat i byn och affären är rätt plats att placera den på. Personal för kompetent inskolning och underhåll finns på plats.

Ny husgavel på Badhuset - 15.000 kr

En upprustning av gaveln är sista åtgärden för att få badhuset fullt renoverat. Denna gemensamhetsanläggning brukas av ung och gammal. En renovering av den från infartsvägen väl synliga gaveln kommer att bidra till att besökare får en bättre och fräschare intryck av Linghed.

Lingheds utegym - 12.000 kr

En mycket välkommen gemensamhetsanläggning som bidrar till att utveckla den pågående och växande ungdomsverksamhet i byn samt bybornas fysiska hälsa och välbefinnande. Ansvarsfrågor, placeringen och markfrågor behöver utredas innan projektet kan komma igång i full skala. Årets bidrag är avsett för att komma igång med markarbeten. När detta är gjort anbefalls en ansökan till Allmänna Arvsfonden eller nästa års vindpeng för att förverkliga satsningen.


Bilder

Högupplösta bilder för tryck finns bifogade nedan. Foto: Dala Vind AB/Niklas Luundahl

Läs också:


Kontaktpersoner
Dala Vind AB
Niklas Lundaahl, projektledare
023 48 80 65
niklas.lundaahl@dalavind.se

Intresseföreningen Framtid i Linghed
Jakob Ebner
070 677 18 79
jakob.ebner1@gmail.com

Dalakraft AB
Niklas Hagman, presskontakt
023 48 80 77
niklas.hagman@dalakraft.se
Vindpengen delas ut av Dala Vind AB som projekterar, bygger och äger vindkraft främst i Dalarna. Dala Vind AB har 18 delägare varav Dalakraft AB är en av dem. Dalakraft samarbetar med Dala Vindkraft ekonomisk förening genom att administrera och sälja vindandelar för föreningens räkning.

Dalakraft är ett elhandelsbolag med rötterna i Dalarna. Vi hjälper privat- och företagskunder att välja rätt elavtal. Vi är också en partner till elproducenter då en stor del av vår sålda el kommer direkt från småskaliga elproducenter i Dalarna och resten av landet. Våra kontor finns i Rättvik, Malung och Falun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera