Skip to main content

DALAFÖRETAGARE PRISAS FÖR INNOVATIONER

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2017 21:15 CEST

Anna Lundström, Maisha Deli AB, erbjuder 100 % växtbaserade delikatesser som bidrar till en miljövänlig och mer hållbar mat-konsumtion. Signumprodukterna är två av våra mest älskade livsmedel - ost och smör. Fotograf Angelica Zander

pressmeddelande

DALAFÖRETAGARE PRISAS FÖR INNOVATIONER

Under tisdagen den 25 april fick tre dalaföretagare ta emot ÅForskstipender på 200 000kr var för innovationer de utvecklat som entreprenörer; Anna Lundström, Åsa Marten samt Annika Dopping. Det är Stiftelsen ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks som tillsammans utsett morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017. Totalt har 12 entreprenörer valts ut i Sverige. Stipendierna överlämnades under Sveriges Innovationsriksdag i Linköping.

Entreprenörerna har genomgått en urvalsprocess där affärsutvecklare från regionalt baserade inkubatorer och science parks i hela landet haft möjlighet att nominera entreprenörer som har drivkraft och en idé som kan bidra till samhällsutvecklingen. Den ekonomiska betydelsen stipendiet har för att entreprenören ska kunna ta sin idé till nästa nivå har också vägts in i juryns bedömning.

– Det finns många drivna entreprenörer med goda affärsidéer och lösningar som har stor potential som utvecklas med inkubatorer och science parks över hela landet. Här har vår jury utsett några av dem, med stor ödmjukhet för den kreativitet och drivkraft som finns där ute, säger Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.

1) Anna Lundström, Maisha Deli Sweden AB,Borlänge, 070-360 28 00,
nominerad av
Krinova Incubator & Science Park

Affärsutvecklarens motivering: Verksamheten har byggts upp runt väldefinierade insikter och kunskaper med tydligt visade kundbehov. Produkterna (och tjänsterna) fyller inte enbart individuella kundbehov utan adresserar också samhälleliga miljöutmaningar och hälsoutmaningar. Produkten framtagen i en unik, skyddad process befäster en avsevärd marknadspotential lokalt, nationellt och internationellt. Entreprenören har i samråd med business designers utarbetat en relevant affärsplan för den första marknadsintroduktionen.

Affärsutvecklare: Torben Olsson, Krinova Incubator & Science Park

Affärsidé: Maisha Deli erbjuder 100 % växtbaserade delikatesser som bidrar till en miljövänlig och mer hållbar matkonsumtion. Signumprodukterna är två av våra mest älskade livsmedel - ost och smör. Företaget har vidareutvecklat genuint mathantverk och traditionella mejeritekniker för att skapa unikt smakfulla produkter av hög kvalitet. Målet är att erbjuda de mest eftertraktade växtbaserade produkterna på marknaden och att göra produkterna lättillgängliga inom Sverige och EU, samt även potentiellt expandera till andra internationella marknader. Visionen är att revolutionera växtbaserade livsmedel till att bli ett självklart val för alla.

2) Åsa Marten, Tebrito AB, nominerad av Dalarna Science Park och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) VD Nils Österström, Tebrito AB Mora är kontaktperson i företaget 070-618 08 60 

Affärsutvecklarens motivering: Egenskaperna hos Tebritos produkt i termer av proteinhalt, smak och hållbarhet är mycket lovande. Produkten svarar väl mot de globala samhällsutmaningarna inom hållbar livsmedelsförsörjning och mot Sveriges mål att öka graden av självförsörjning av livsmedelsproduktion. Miljöbelastningen är mycket låg. Marknaden är i hög grad internationell. Övriga applikationsområden är kosttillskott för idrottare, näringspreparat för åldringsvården eller svältdrabbade områden, samt tillsatser i djurfoder.

Affärsutvecklare: Jörgen Steen, Dalarna Science Park

Affärsidé: Vår idé är att överkomma det psykologiska motståndet mot att äta insekter i vår del av världen, genom att raffinera mjölmasken till proteinpulver. Detta ska ingå i livsmedel som en neutral proteiningrediens istället för att hela eller delar av insekter används. Eftersom odling av mjölmask idag är arbetsintensiv, är ambitionen även att ta fram en automatiserad anläggning för produktion av mjölmask för att säkerställa tillgång, kvalitet och pris.

3) Annika Dopping, Texactor, nominerad av Dalarna Science Park, Högskolan Dalarna, 070-665 25 90

Vi står inför stora globala utmaningar och måste ställa om vår energikrävande hantering inom industri, jordbruk och skogsbruk. Startupen Texactor utvecklar nu ett system för att möta dessa utmaningar.
Affärsutvecklare:
Sara Skärhem, Dalarna Science Park
Affärsidé:
Texactor är en startup som har samlat kompetens från flera sektorer för att finna lösningar på de stora utmaningar vi står inför. Genom att höja precision och automationsnivå och samtidigt använda den senaste tekniken för att reducera energiförbrukning har Texactor tagit fram ett system som brukas inom flera områden. Systemet kan användas inom industrin, jordbruk, entreprenad eller skogsbruk för att automatisera och effektivisera många processer. Systemet lever upp till de flesta av de 16 nationella miljökrav som Sverige satt upp. Projektet kommer att öppna möjligheter för samarbete mellan många aktörer inom hållbar resursanvändning som energiråvaru- och livsmedelsförsörjning.

Samtliga pristagare har koppling till Dalarna Science Park där de får affärscoachning för utveckling av sina affärskoncept.

Mer information: Jörgen Steen 070-522 71 58 och Sara Skärhem 070-680 46 44.

Dalarna Science Park initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt. Vi gör det också lättare att utveckla nya affärer och innovationer från idé till marknad. Allt ska öka tillväxten och utveckling i Dalarna och i Sverige och ibland även utanför våra gränser. Förut hette vi Stiftelsen Teknikdalen men från och med 21 oktober 2016 är vår nya organisation Dalarna Science Park. 

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. www.dalarnasciencepark.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.