Skip to main content

​​Dalarna och EU ska stärka avancerad tillverkande industri

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 09:54 CET

Dalarna och EU ska stärka avancerad tillverkande industri

Nu ska leverantörer av material, tillverkare av system och slutanvändare av bl a energi, olja och gas lyftas mer. Syftet är att stärka den avancerade tillverkande industrin i Dalarna men även i hela Sverige och i Europa. Genom ett EU-beslut från regionala fonden i Norra Mellansverige samt Region Dalarna har projektet ADMA 2016-2018 tilldelats 5 660 890 kronor för en treårsperiod fram till utgången av 2018.

Projekt ADMA (Advanced Manufacturing), samarbetar intensivt med både större och mindre företag inom Vanguard-initiativet med syftet att vitalisera Europas industri. Initiativet fokuserar på att skapa en plattform för att samordna och koordinera prioriterade aktiviteter inom smart specialisering. Detta ska i sin tur främja gemensamma investeringar, kartlägga förutsättningar föra att göra det möjligt att återindustrialisera samarbeten mellan regioner och länder inom Europa. Inom denna plattform finns idag hittills tre pilotsamarbeten; offshore energi, energi- och resurseffektivitet i tillverkning och avancerad tillverkning med 3D-teknik. Idag är det 24 regioner i Europa som samarbetar inom advanced manufacturing i Vanguard-initiativet.

  • Projektet är viktigt för både små som större företag i Dalarna och Sverige, säger Stefan Jansson som är projektledare på Stiftelsen Teknikdalen för ADMA-projektet. De företag som deltar i projektet kommer att arbeta aktivt med att utveckla produkter och tjänster för att minska materialåtgång, förlänga livstiden och effektivisera resurser som i sin tur ger en högre lönsamhet för offshore industrin. De deltagande företagen ges också möjligheten att tillsammans med forskningsinstitut utveckla nya affärsmöjligheter.

Inom ADMA kommer de aktiviteter som genomförs ske i samverkan med bl a Triple Steelix, High Voltage Valley och IUC Dalarna som jobbar med underleverantörer i Dalarnas avancerade tillverkande industri. Stiftelsen Teknikdalen har ansvarat för processen tillsammans med Triple Steelix och Region Dalarna samt tolv andra regioner i Europa. I Dalarna och Gävleborg har ett 15-tal företag identifierats och kontaktats som deltagare.

– Målsättningen är att små och medelstora europeiska företag tillsammans med ledande globala forskningsinstitut och företag utvecklar internationella samarbetsprojekt, berättar Stefan Jansson. Exempel på företag från regionen är Ovako, SSAB, Sandvik och Outokumpu men även Dellner Breaks och HIAK. För regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland kommer vi specifikt att arbeta med ”Energy Concept” tillsammans med åtta andra europeiska regioner och 113 organisationer samt 237 företag, summerar Jansson.

Det som händer närmast är att en delegation möts i slutet av februari i Bryssel. Projektpartners i Europa träffas då men även företag och politiker från Vanguard-initiativets övriga pilotprojekt.
– Vi förväntar oss att konsortier och samarbeten mellan deltagande företag och regioner ska leda till framtida fruktbara samarbeten, utvecklingsprojekt och affärsmöjligheter, säger Stefan Jansson, projektledare för ADMA-projektet inom Stiftelsen Teknikdalen.

Mer information; kontakta projektledare Stefan Jansson, stefan.jansson@teknikdalen.se 072-2007635
Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt samt underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknaden. Samtliga aktiviteter som genomförs syftar till att generera ökad regional tillväxt och utveckling. Företagsinkubatorn ingår i Stiftelsen Teknikdalens organisation.

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy