Skip to main content

​DELNINGSEKONOMI – HOT ELLER MÖJLIGHET?

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2017 05:15 CEST

Är delningsekonomi ett hot eller en möjlighet? Under kunskapsdagen den 26 oktober får du veta mer!

DELNINGSEKONOMI – HOT ELLER MÖJLIGHET?

Delningsekonomi står på nu agendan! Och alla kompassriktningar snurrar! Allt handlar om hur smart vi kan hantera jordens resurser. Om vi kan använda resurserna mer effektivt genom att dela. Genom att designa tjänster och produkter på ett smartare sätt så gynnar vi både plånboken och miljön.

– Delningsekonomi bygger på affärsmodeller som möjliggör att resurser delas, ofta via digitala plattformar, där underutnyttjade resurser kan användas av flera vid behov istället för att ägas, berättar hållbarhetsexpert Åsa Minoz som kommer att föreläsa i Dalarna den 26 oktober. Ofta handlar det om att privatpersoner, via plattformarna kan hyra, hyra ut, byta eller låna tillgångar av varandra. Digitaliseringen gör att det kan ske mycket mer effektivt. Och det skapar nya möjligheter för företag och organisationer; helt nya affärsmodeller skapas!
Men lagar och regler är på efterkälken dåområdet är under snabb utveckling, till exempel via appar, med gps och nya betalningslösningar, vilket gör att till exempel Skatteverket ställs inför nya frågeställningar. Befintliga lagar och regler kring skatter, konsumentfrågor och arbetsliv är inte anpassade efter de scenarier som håller på att växa fram.
– De digitala plattformarna är inte nödvändigtvis arbetsgivare, men fungerar som mellanhänder, vilket kan ge mer osäkra arbetsförhållanden där etablerade välfärdssystem inte fungerar. Våra lagar och regelsystem behöver anpassas till delningsekonomi, säger Per Ander, vd och grundare för DelaMera, ett kunskapsföretag som verkar inom området och nu bjuder in till en kunskapsdag den 26 oktober genom Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna.

När: torsdag den 26 oktober 2017, se bifogat program i pdf
Var: Ljusgården, Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna, rum 322

Mer information: projektledare Per Ander, 070-396 87 11 och kommunikationsansvarig Ann-Louise Larsson, 070-695 62 92.

Dalarna Science Park initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt. Vi gör det också lättare att utveckla nya affärer och innovationer från idé till marknad. Allt ska öka tillväxten och utveckling i Dalarna och i Sverige och ibland även utanför våra gränser. 

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. www.dalarnasciencepark.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.