Skip to main content

Internationellt samarbete till nytta för dalaföretag

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 11:04 CEST

Hur ska vi samarbeta på bästa sätt i Europa för att utveckla möjligheterna för företag att bli framgångsrika? Hur kan vi på bästa sätt stödja finansiering, affärsutveckling och internationalisering i små och medelstora företag? Och hur kommer detta dalaföretagen till del?  Detta och mycket mer ska avhandlas när DIFASS-projektet har möte i Borlänge. 
Under nästkommande vecka samlas ca 50 européer från 17 länder i Dalarna där
Stiftelsen Teknikdalen är projektpartner och värd.

26 partners från olika regioner i EU har under tre år arbetat tillsammans i projektet DIFASS – ”Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments”. Stiftelsen Teknikdalen är partner i projektet som leds av Pannon Business Network i Ungern. DIFASS handlar om stöd för internationalisering samt om hur man kan öka tillgången till finansiering för små och medelstora företag.

De partner som deltar i DIFASS utbyter erfarenheter mellan regionerna om hur man på innovativa
sätt kan stödja affärsutveckling och internationalisering. Målet är bland annat att visa på goda exempel i regionerna och underlätta överföring av dessa till andra regioner inom projektet. Till exempel utvärderas ett program gällande internationaliseringsstöd från Spanien för att se om det är möjligt att implementera i Dalarna.

DIFASS- projektet har stöd från INTERREG IVC programmet, som syftar till att stärka det regionala utvecklingsarbetet genom nätverkande och erfarenhetsutbyte. INTERREG IVC erbjuder finansiering för interregionala samarbeten i Europa. 

Media är välkommen att träffa projektdeltagarna

Tid: Tisdag den 3 juni kl 13.05 – 14.05
Plats:Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, 784 32 Borlänge

Önskas mer information kontakta: Erika Hinz, 0243-24 64 02, Sture Ericsson, 0243-24 64 01 eller kommunikationsansvarig Ann-Louise Larsson 0243-24 64 05. 

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt samt underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknaden. Samtliga aktiviteter som genomförs syftar till att generera ökad regional tillväxt och utveckling.    


Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera