Yjy9wq7k0uqufkhgtjul

CE-märkning branddörrar

Nyheter   •   2015-11-18 16:23 CET

Ytterdörrar och portar CE-märks sedan tidigare och nu står brandklassade dörrar på tur. Produktstandarden för branddörrar, SS-EN 16034, har harmoniserats genom beslut av Europakommissionen och gäller från och med 1 september 2016.

Qegzsqqvabzprup9cnuv

Företagsledare i byggbranchen får Konungens medalj

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 11:31 CEST

Kung Carl XVI Gustaf har beslutat om medaljförläningar. Bland dem som får ta emot Konungens medalj på Stockholms slott finns Dalocs koncernchef Inga-Lisa Johansson som får utmärkelsen för framstående insatser som företagsledare.

Qegzsqqvabzprup9cnuv

Dalocs koncernchef får utmärkelse av Kung Carl XVI Gustaf

Nyheter   •   2015-06-10 09:04 CEST

Kung Carl XVI Gustaf har beslutat om medaljförläningar. Bland dem som får medalj den 16 juni på Stockholms slott finns Dalocs koncernchef Inga-Lisa Johansson som får utmärkelsen för framstående insatser som företagsledare.

Oh24buysixn96vdktzrn

Daloc Snabbsortiment - Beprövat, pålitligt och snabbt!

Nyheter   •   2014-05-20 16:20 CEST

Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar och vår produktionskapacitet är därför större än någonsin. Målet har varit att kunna erbjuda ett urval av våra dörrar med kortare leveranstid och nu har vi nått det. Några av våra mest köpta dörrar finns nu i ett snabbsortiment som underlättar valet av dörrar samtidigt som det påskyndar bygget eftersom kunden har dörrarna efter två veckor.

Bvu6nvzawjggralshw5f

Daloc vässar sin dörrproduktion

Nyheter   •   2013-07-05 13:32 CEST

Ståldörrfabriken på Daloc i Töreboda moderniserar produktionen. En maskinanläggning från 1996 ersätts och samtidigt byter man ett helt dörrflöde. Syftet med investeringen är att kunna göra fler dörrar. Det handlar om en 25-procentig kapacitetsökning – behovet finns, enligt Dalocs ledning som vill korta leveranstiderna.

Tqc20wksp40zyxvni32u

Hur länge kan en Daloc Säkerhetsdörr stå emot ett inbrottsförsök?

Nyheter   •   2013-06-10 16:06 CEST

Till skillnad från gamla lägenhetsdörrar, gör en Daloc Säkerhetsdörr det nästintill omöjligt att bryta sig in. Men den kraftfulla konstruktionen av stål och de många säkerhetsdetaljerna stoppar inte bara tjuven. Även brand och giftig brandrök samt oangenäma dofter, ljud och drag förhindras från att tränga in i lägenheten, vilket leder till en trivsammare, tystare och tryggare boendemiljö.

Wriia333mmibmr3kjgcj

Unika vårddörrar från Orresta Dörr i Årets bygge 2013 – vårdanläggningen Helix

Pressmeddelanden   •   2013-05-23 17:30 CEST

Vård­dör­ren är utveck­lad speciellt för vår­dan­läg­gningar och olika typer av anstal­ter med höga krav på patient– och per­son­al­säk­er­het. Dör­ren byg­ger på en unik kon­struk­tion med ett min­dre dör­rblad inuti en större huvuddörr. Kon­struk­tio­nen gör att den inre dör­ren kan öpp­nas om en patient behöver akut hjälp eller bar­rikaderar dör­ren från insi­dan.

Aaoal8j7oypmyytrbd0i

Om du vill känna dig riktigt trygg i din lägenhet, räcker det inte med att byta lås.

Nyheter   •   2013-04-12 16:37 CEST

Ett bra lås är viktigt – men det är inte låset som tjuven ryggar för! Det som stoppar tjuven är enkelt uttryckt hur svårt det är att bryta upp dörren. Oftast är det dörrbladet och den gamla träkarmen som är de svaga punkterna.

3mhslbnutgdpolmt0fphgq

Krav på brandgastäta dörrar i trapphus från 1 januari

Pressmeddelanden   •   2013-02-07 11:05 CET

Från och med 1/1 2013 är det lag (Boverkets Byggregler) på att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäta. Oavsett om det rör sig om dörrar till nybyggnation eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Kräv därför av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis. Beviset ska uppge brand- och brandgastäthetsklass samt var dörren är typgodkänd.

Media-no-image

200 nya jobb inom den teknikorienterade industrin i Norra Skaraborg

Pressmeddelanden   •   2012-04-19 08:03 CEST

Vi läser dagligen om den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige i allmänhet och i Norra Skaraborg i synnerhet. I Töreboda och Gullspång ligger ungdomsarbetslösheten på nästan 30 %. Detta är ett gigantiskt problem, såväl för den enskilde individen som för samhället i stort. Problemet är en realitet men finns det ett hot så finns det också en möjlighet. Inom några år kommer stora grupper av 50-talister att gå i pension och om de inte kan ersättas kommer stora delar av vårt näringsliv och därmed även våra kommuner att få problem.

Inom 3-5 år behöver de teknikorienterade industriföretagen i norra Skaraborg nyanställa över 200 personer. Det råder brist på utbildad arbetskraft och de ungdomar som idag väljer att satsa på industriteknisk utbildning kan se fram emot att ha flera jobb att välja på när de efter tre år är färdiga med sin gymnasieutbildning.

Det finns alltså möjligheter till en ljus framtid för våra ungdomar, bara de satsar på att utbilda sig inom de områden där jobben finns. Exempel på sådana områden är de teknikorienterade industriföretagen. Till dessa jobb finns även utbildningen på nära håll, dvs man kan bo kvar hemma och hålla ner kostnaderna. ”Men man måste också tänka på att en utbildning är en investering för framtiden och är därför väl värd att satsa på – såväl ekonomiskt som tidsmässigt och även om man måste bo och studera på annan ort” säger Claes-Henrik Martinsson, ordförande för Företagarna Mariestad och Teknikcollege Skaraborg. ”För den som saknar utbildning kommer alltid att vara sist in och först ut när konjunkturen svänger”, fortsätter Claes-Henrik. 

Över 30 industriföretag i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Götene har nu gått samman i en gemensam, helt unik informationskampanj och satsar 100 000 kr för att få ungdomar i Norra Skaraborg att välja Industriteknisk utbildning. Inför omvalsperioden till gymnasiet, 15 april till 15 maj kommer företagen att gå ut till elever i åk 9 och informera om vilka möjligheter som finns samtidigt som man bjuder in till en stor träff på Vadsbogymnasiet den 24 april där möjlighet finns att också boka studiebesök på respektive företag. 

Daloc i Töreboda är ett av samarbetsföretagen som deltar i kampanjen. De har behov av ny personal under de närmaste åren och så här säger Pelle Gunnarsson, Teknikansvarig vid Daloc Futura AB: ”I en allt mer automatiserad tillverkning ställs höga krav på våra medarbetare, nu och i framtiden. Detta ställer höga krav på kvalité och innehåll i deras indu­stritekniska grundutbildning. Därför är vi som före­tag en aktiv samarbetspartner till Teknikcollege vid Vadsbogymnasiet. Genom att rekrytera medarbetare från Industritekniska programmet vet vi att vi får till­gång till välutbildade och motiverade medarbetare. Och de får ett bra jobb.”

Frågor besvaras av:
Claes-Henrik Martinsson
Ordförande Företagarna Mariestad
Ordförande Teknikcollege
+ 46 (70) 658 09 09 (Mobil)  

Per-Ove Gunnarsson
Teknisk chef Daloc Futura AB
+46 (70) 6568651 (Mobil)                                            

                                       

Jättechans för industritekniskt utbildade ungdomar att få jobb. Inom 3-5 år behöver de teknikorienterade industriföretagen i norra Skaraborg nyanställa över 200 personer. Det råder brist på utbildad arbetskraft och de ungdomar som idag väljer att satsa på industriteknisk utbildning kan se fram emot att ha flera jobb att välja på när de efter tre år är färdiga med sin gymnasieutbildning.

Läs vidare »

Om DALOC

DALOC - Skandinaviens främsta tillverkare av säkra dörrar

Familjeföretaget Daloc är en väletablerad svensk industrikoncern med ett flertal bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra väl. I koncernen tillverkas och säljs säkerhetsdörrar, branddörrar och ljuddörrar av stål och trä som skyddar människor och egendom mot brand, oljud, inbrott mm. Säkra dörrar från Daloc används idag i hela Skandinavien.